FRITZ!Box 6840 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6840 LTE Service

Registratie van MyFRITZ!-account mislukt

De registratie van een MyFRITZ!-account is mislukt. De webpagina voor het activeren van je MyFRITZ!-account reageert niet wanneer je op de knop "Activate Account" klikt.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Registratieprocedure voor MyFRITZ! herhalen

De registratiekoppeling in de e-mail van MyFRITZ! is maximaal 48 uur geldig. Daarna worden alle gegevens over niet-geregistreerde MyFRITZ!-accounts verwijderd om beveiligingsredenen.

Als je de registratiekoppeling oproept nadat deze is verlopen, kan het MyFRITZ!-account niet worden geactiveerd. In dit geval moet je een nieuw MyFRITZ!-account instellen met hetzelfde e-mailadres:

2 MyFRITZ!-account in de FRITZ!Box opnieuw configureren

Als het MyFRITZ!-account al is geactiveerd, dan reageert de MyFRITZ!-webpagina niet wanneer je op de knop "Activate Account" klikt. In dit geval configureer je het MyFRITZ!-account als een bestaand MyFRITZ!-account in de FRITZ!Box:

  1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Internet" op "MyFRITZ!account".
  3. Als de optie "MyFRITZ! enabled for this FRITZ!Box" wordt weergeven, klik je rechts van het e-mailadres op de link "Another MyFRITZ! account".
  4. Schakel de optie "Register the FRITZ!Box with an existing MyFRITZ! account" in.
  5. Voer in de betreffende invoervelden het e-mailadres en het MyFRITZ!-wachtwoord in die je hebt gebruikt voor de registratie bij MyFRITZ!. Dat zijn de inloggegevens waarmee je jezelf aanmeldt op de website myfritz.net.
  6. Klik op "Next".
  7. Als je wordt gevraagd een FRITZ!Box-gebruiker te configureren, voer je in de invoervelden een naam en een wachtwoord in voor de FRITZ!Box-gebruiker en klik je op "Next".

    Belangrijk:Om veiligheidsredenen moeten de wachtwoorden voor de FRITZ!Box-gebruiker en je MyFRITZ!-account verschillend zijn.