FRITZ!Box 6840 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6840 LTE Service

Interne oproepgroep (groepsoproep) aanmaken in FRITZ!Box

Met een paging-oproep gaan alle telefoons over, maar als je wilt opgeven dat alleen bepaalde in de FRITZ!Box geconfigureerde telefoons worden gebeld, kun je de functie voor groepsoproepen gebruiken. Als je bijvoorbeeld een deurintercomsysteem gebruikt, kun je de groepsoproep gebruiken om te definiëren welke telefoons overgaan.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box configureren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Book" in het menu "Telephony".
 3. Ga naar het eerste telefoonboek.
 4. Klik op de knop "New Entry".
 5. Voer een naam in voor de nieuwe vermelding in het telefoonboek, bijvoorbeeld "group call".
 6. Als telefoonnummer voer je de interne nummers in van de telefoons die moeten overgaan bij de groepsoproep. Geef eerst ** op, gevolgd door de nummers gescheiden met een #.

  Voorbeeld:
  Voer het nummer **1#610#620 in als je wilt dat de volgende drie telefoons overgaan: de telefoon die is verbonden met Extensie 1, de eerste DECT-telefoon die je hebt geconfigureerd en de eerste IP-telefoon.

  Opmerking:Je vindt het interne nummer van alle telefoons onder "Telephone Book > Internal Numbers" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

 7. Noteer het snelkiesnummer dat automatisch wordt toegewezen aan de telefoonboekvermelding.

  Opmerking:Je kunt desgewenst ook een nieuw snelkiesnummer toewijzen. Het nieuwe snelkiesnummer moet bestaan uit twee cijfers en kan dan nog niet worden gebruikt in het telefoonboek.

 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Je kunt het snelkiesnummer gebruiken om te bellen met de groep die je hebt geconfigureerd.