FRITZ!Box 6840 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6840 LTE Service

Geen IP-communicatie via VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Box-netwerken

Er is een VPN-verbinding tot stand gebracht, maar netwerkapparaten in een FRITZ!Box-netwerk hebben geen toegang tot netwerkapparaten of services in het andere FRITZ!Box-netwerk. Wanneer een netwerkapparaat in het externe FRITZ!Box-netwerk wordt gepingd, is er geen antwoord.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Statische IP-routes verwijderen

Als in een of beide FRITZ!Boxes een statische IP-route is geconfigureerd die verwijst naar het IP-netwerk van de andere FRITZ!Box, dan is VPN-communicatie niet betrouwbaar.

Verwijder alle dergelijke IP-routes in beide FRITZ!Boxes:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Home Network Overview" of "Network" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4 Routes".
 5. Deactiveer of verwijder in de tabel alle items waar het IP-netwerk van de externe FRITZ!Box is ingevoerd in de kolom "Network".

  Voorbeeld:
  De externe FRITZ!Box gebruikt het IP-adres 192.168.10.1 met subnetmasker 255.255.255.0. Dit betekent dat er geen statische route actief mag zijn voor het IP-netwerk 192.168.10.0.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Kinderslot configureren om internettoegang toe te staan

Je hebt geen toegang tot apparaten in het externe FRITZ!Box-netwerk via de VPN-verbinding als ouderlijk toezicht op de FRITZ!Box de internettoegang van de apparaten beperkt. Zorg er daarom voor dat toegang tot internet is toegestaan voor de relevante apparaten:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Filters" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "Parental Controls".
 4. Controleer of er beperkingen voor internettoegang zijn ingesteld voor het apparaat waartoe je toegang wilt hebben via VPN.
  • Als het apparaat onbeperkte internettoegang heeft:
   • Ga verder met de volgende sectie.
  • Als internettoegang is beperkt of geblokkeerd voor het apparaat:
   • Stel de configuratie van ouderlijk toezicht voor het apparaat zo in dat het onbeperkt gebruik kan maken van internet.

3 Netwerkapparaat als DHCP-client instellen

Als je zeker wilt zijn dat het netwerkapparaat altijd de juiste IP-instellingen gebruikt, moet je het configureren als DHCP-client (de meeste netwerkapparaten en besturingssystemen zijn geconfigureerd als DHCP-client in de fabrieksinstellingen):

4 VPN-instellingen corrigeren

Als je het IP-adres (xxx.xxx.xxx.1) hebt ingevoerd als "destination network" in plaats van het IP-netwerk (xxx.xxx.xxx.0) van de FRITZ!Box in te voeren tijdens het configureren van de VPN-verbinding, dan heb je via de VPN-verbinding alleen toegang tot de externe FRITZ!Box zelf.

Voorbeeld:
De FRITZ!Box gebruikt het IP-adres 192.168.10.1 met subnetmasker 255.255.255.0. Dit betekent dat het IP-netwerk van de FRITZ!Box 192.168.10.0 is.

Je kunt deze oorzaak uitsluiten door de VPN-verbinding opnieuw te configureren: