FRITZ!Box 6840 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6840 LTE Service

LTE-buitenantenne aansluiten op FRITZ!Box.

Als je de FRITZ!Box gebruikt in een gebied aan de rand van de LTE-radiodekking of in een gebouw met sterke interferentiebronnen, zijn de twee meegeleverde LTE-antennes mogelijk niet voldoende voor goed radioverkeer. In dit geval kun je het zend- en ontvangstvermogen van de FRITZ!Box verhogen door een LTE-buitenantenne van een gespecialiseerde leverancier te gebruiken (bijvoorbeeld op je balkon of dak).

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven.

1 Geschikte LTE-buitenantenne gebruiken

Let er bij je keuze van een LTE-buitenantenne en antennekabel op dat ze voldoen aan de volgende criteria:

 • De LTE-buitenantenne is geschikt voor de gebruikte LTE-frequentieband.
 • Het Duitse federale agentschap voor netwerken heeft de limiet voor het maximale zendvermogen voor LTE gesteld op 23 dBm EIRP +-2 dB tolerantie. Het zendvermogen van de antenneaansluitingen op de FRITZ!Box vallen binnen dit bereik. Dit is het maximaal toegestane immissieniveau voor LTE-eindapparaten die buitenshuis worden gebruikt. Let er bij de aanschaf van een antenne dus op dat deze het maximaal toegestane zendvermogen niet overschrijdt.

  Opmerking:De fabrikant of gespecialiseerde leverancier kan je informatie geven over het zendvermogen bij gebruik van LTE-buitenantennes.

 • LTE-buitenantenne heeft een SMA-stekker (Sub-Miniature-A).
 • Voor optimaal contact is/zijn de stekker(s) van de antennekabel even hoog als de aansluiting(en) op je FRITZ!Box.

2 LTE-buitenantenne aansluiten

 • Sluit de LTE-buitenantenne op de FRITZ!Box aan met behulp van de antennekabel.
  • Als de LTE-buitenantenne één connector heeft:
   • Sluit de antenneconnector aan op de LTE-antenneaansluiting voor transmissie op de FRITZ!Box. De LTE-antenneaansluiting links op het aansluitpaneel van de FRITZ!Box is de aansluiting voor transmissie (zie fig.).
    LTE-buitenantenne aansluiten

    Fig.: LTE-buitenantenne met één connector aansluiten

  • Als je een LTE-buitenantenne met twee connectors (MIMO - Multiple Input Multiple Output) gebruikt:
   • Sluit beide antenneconnectors aan op de twee antenneaansluitingen op de FRITZ!Box.

3 LTE-antennes bijstellen

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "LTE Information" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "Reception".
 4. Klik op de knop "Start Alignment Aid".