FRITZ!Box 6840 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6840 LTE Service

Voortdurend opnieuw opstarten: Meerdere lampjes knipperen

De FRITZ!Box start voortdurend opnieuw op (reboot, reset). Wanneer dit gebeurt, gaan alle of meerdere lampjes verschillende keren kort knipperen of blijven ze achtereenvolgens branden. De FRITZ!Box start voortdurend opnieuw op, zodat je geen toegang hebt tot de gebruikersinterface. Het kan zijn dat bepaalde functies van de FRITZ!Box niet goed werken of dat alle functies niet goed werken.

Belangrijk:Als de FRITZ!Box af en toe opnieuw opstart, volg je de instructies in deze handleiding.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Schakel de FRITZ!Box uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
 2. Schakel de repeater na 5 seconden weer in.

  Opmerking:De instellingen van de FRITZ!Box worden niet verwijderd bij het opnieuw opstarten. Het opnieuw opstarten duurt ongeveer 2 minuten. Gedurende die tijd heb je geen toegang tot de gebruikersinterface.

2 Juiste voedingseenheid gebruiken

Een van de meest frequente oorzaken is het gebruik van een ongeschikte voedingseenheid voor de FRITZ!Box. Bijvoorbeeld als je de voedingseenheid van een ander FRITZ!Box-model gebruikt:

3 USB-apparaten loskoppelen voor testen

Het probleem kan worden veroorzaakt door interferentie van de met de FRITZ!Box verbonden USB-apparaten. In dit geval zijn de USB-apparaten mogelijk defect, is het systeemgeheugen of het bestandssysteem van de apparaten mogelijk beschadigd, of vereisen de USB-apparaten meer stroom dan 500 mA (bijvoorbeeld 2.5 inch harddrives, UMTS-sticks).
Je kunt testen of het probleem wordt veroorzaakt door een USB-apparaat door de volgende stappen een voor een uit te voeren:

 1. Verwijder alle USB-apparaten uit de FRITZ!Box.
 2. Controleer gedurende een voldoende lange tijd of het probleem opnieuw optreedt.
 3. Sluit de andere USB-apparaten een voor een weer aan (alleen één tegelijk).
 4. Ga na door welk USB-apparaat het probleem zich opnieuw voordoet.
 5. Sluit dit USB-apparaat aan op de FRITZ!Box via een USB-hub met eigen stroomtoevoer om dit te testen.

  Volgens de USB-specificaties mag het energieverbruik van een USB-apparaat niet meer bedragen dan 500 mA. Als het energieverbruik van het USB-apparaat deze limiet overschrijdt, verbind je het met de FRITZ!Box via een USB-hub met eigen stroomtoevoer (actieve USB-hub).

 6. Als het probleem ook optreedt wanneer je het apparaat gebruikt met een actieve hub, ga je verder met testen door dit apparaat te vervangen.