FRITZ!Box 6840 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6840 LTE Service

"Power"-led knippert

De "Power"-led van de FRITZ!Box knippert? ✔ Hier kom je te weten wat dit betekent en hoe je het probleem oplost.

Je FRITZ!Box brengt een verbinding met je LTE-provider tot stand zodra je je simkaart hebt geplaatst en je de PIN hebt ingevoerd in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. Dit kan tot 2 minuten duren. Gedurende deze tijd knippert de "Power"-led van de FRITZ!Box en blijft branden zodra de verbinding tot stand is gebracht.

Met deze handleiding kun je het volgende probleem oplossen:

 • De "Power"-led van de FRITZ!Box knippert continu en je krijgt geen toegang tot internet.

In de Event Log van de FRITZ!Box wordt dan een of meer van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "No LTE network was found within range."
 • "LTE connection could not be established. Reason: network timeout."
 • "Could not establish LTE connection.
  Reason: EPS_SERVICES_NOT_ALLOWED_IN_THIS_PLMN"

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie "Internet connection".
 4. Als de FRITZ!Box weergeeft dat de LTE-verbinding af en toe tot stand wordt gebracht en telkens weer afbreekt, voer je de maatregelen uit in de handleiding FRITZ!Box meldt regelmatige onderbrekingen van de LTE-verbinding.

2 Controleren of het LTE-netwerk wordt ondersteund

De FRITZ!Box ondersteunt LTE-netwerken op de 800MHz-, 1,8GHz- en 2,6GHz-frequentiebanden. De FRITZ!Box ondersteunt geen andere frequentiebanden.

Opmerking:Informatie over de frequentieband die in jouw regio wordt gebruikt, verkrijg je van je LTE-provider.

3 Simkaart controleren

Een verkeerd geplaatste, beschadigde of verkeerde simkaart blijft vaak onopgemerkt. Controleer daarom de simkaart in de FRITZ!Box:

 1. Trek de kaarthouder volledig uit de simkaartsleuf (zie afb.).
 2. Controleer of dit de simkaart in het formaat mini-SIM (25 x 15 x 0,76 mm) is die je hebt ontvangen van je LTE-provider en of de contactpunten erop onbeschadigd zijn.

  Belangrijk:Micro- of nanosimkaarten die al uit de simkaarthouder zijn gedrukt, of simkaarten voor verbindingen volgens de mobiele netwerkstandaard UMTS/HSPA (3G) kunnen niet worden gebruikt.

  • Als het niet de simkaart is die je hebt ontvangen van je LTE-provider, of als de contactpunten op de simkaart zijn beschadigd, neem dan contact op met je LTE-provider.
  • Als het de minisimkaart is die je hebt ontvangen van je LTE-provider en de contactpunten erop zijn onbeschadigd:
  1. Plaats de simkaart met de afgeschuinde kant rechtsonder en de contactpunten naar beneden.
  2. Plaats de kaarthouder met de simkaart weer terug in de simkaartsleuf.

   Afb.: Simkaart plaatsen

4 Simkaart activeren voor gebruik met het LTE-netwerk

De volgende stap is alleen noodzakelijk als de FRITZ!Box de foutmelding "No LTE network was found within range" of "Could not establish LTE connection. Reason: [...]" weergeeft, hoewel er in de FRITZ!Box LTE-netwerken binnen het bereik worden weergegeven onder "Internet > LTE information > Network List":

 1. Laat je LTE-provider de simkaart activeren voor gebruik met het LTE-netwerk.

5 Roaming inschakelen

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je LTE-provider op de locatie van de FRITZ!Box het netwerk van een andere LTE-provider gebruikt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Schakel de optie "Permit roaming" in.

  LET OP!Het inschakelen van roaming kan leiden tot extra kosten. Informatie over roaming en de mogelijke kosten krijg je van je LTE-provider.

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

6 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Door installatie van het meest recente FRITZ!OS is je FRITZ!Box compatibel met de meest recente LTE-techniek die wordt gebruikt in de radiocellen van LTE-providers.

7 LTE-antennes controleren

Fouten bij de aansluiting van de LTE-antennes blijven vaak onopgemerkt. Controleer daarom of de LTE-antennes correct zijn aangesloten op je FRITZ!Box:

 1. Controleer de pin in de connector van beide LTE-antennes. Als de pin is afgebroken of verbogen, kunnen de LTE-antenne en de FRITZ!Box geen contact maken.
 2. Controleer of beide meegeleverde LTE-antennes goed zijn vastgeschroefd op de aansluitingen met het opschrift "LTE" op de FRITZ!Box.
 3. Wissel de LTE-antennes om die zijn aangesloten op de twee LTE-antenneaansluitingen van de FRITZ!Box. Controleer of de FRITZ!Box dan een ​​LTE-verbinding tot stand kan brengen.
 4. Als je een LTE-buitenantenne gebruikt, test je of je een LTE-verbinding tot stand kunt brengen als je een andere LTE-buitenantenne gebruikt of een andere LTE-antennekabel. Als de verbinding tot stand kan worden gebracht, zijn de buitenantenne of de antennekabel ongeschikt of defect.

  Opmerking:Als je de FRITZ!Box in het binnengebied van het LTE-dekkingsgebied gebruikt, test dan of het mogelijk is om de LTE-verbinding tot stand te brengen met de meegeleverde LTE-antennes.

8 FRITZ!Box optimaal plaatsen

Met de richthulp kun je de optimale locatie bepalen voor de FRITZ!Box, evenals de juiste uitrichting van de LTE-antennes:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • Nu wordt de huidige signaalsterkte van de antennes weergegeven via de leds van de FRITZ!Box (in vijf niveaus) en in de gebruikersinterface.
 5. Kies voor de FRITZ!Box een plaats waar de signaalsterkte zo hoog mogelijk is. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:
  1. Plaats de FRITZ!Box niet in een hoek van de kamer.
  2. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de radiocel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de buitenmuur die naar de radiocel is gericht.

   Belangrijk:Als je de FRITZ!Box op een zolder of vensterbank plaatst, let dan op dat de toegestane bedrijfstemperatuur van 0° tot 40° Celsius niet wordt overschreden.

  3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
  4. Lijn de antennes van de FRITZ!Box indien mogelijk in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar uit. Plaats bijvoorbeeld een antenne verticaal en de andere horizontaal.

9 LTE-buitenantenne aansluiten

Als je de FRITZ!Box gebruikt in het LTE-randgebied (buitengebied), dan zijn de interne LTE-antennes in huis mogelijk niet voldoende om een LTE-verbinding tot stand te brengen. Verhoog in dit geval het zend- en ontvangstvermogen van de FRITZ!Box door een LTE-buitenantenne te gebruiken, bijvoorbeeld op het dak of balkon):

Opmerking:Of jouw locatie behoort tot het buitengebied van het LTE-dekkingsgebied van de LTE-provider, kun je navragen bij je LTE-provider.