FRITZ!Box 6840 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6840 LTE Service

Slechte spraakkwaliteit tijdens telefoongesprekken

Een van de volgende problemen treedt soms of altijd op tijdens het bellen:

 • Je hebt problemen met echo, wegvallend of vertraagd geluid of achtergrondruis tijdens telefoongesprekken.
 • Je hoort een luide en storende sistoon wanneer je belt. 
 • De stem van een van beide partijen klinkt vervormd of haperend ("choppy").

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

2 Meest recente software van de telefoon installeren

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als je een FRITZ!Fon gebruikt:

3 Repeater(s) uitsluiten als interferentiebron

De volgende stappen zijn alleen vereist als je een of meer repeaters gebruikt om het DECT-bereik van de FRITZ!Box te vergroten; de achtergrondruis is hoorbaar wanneer je belt met draadloze telefoons:

 1. Zet alle repeaters uit.
 2. Controleer of je achtergrondruis hoort wanneer je belt met een draadloze telefoon als je vlak bij de FRITZ!Box bent.
  • Als je geen achtergrondruis meer hoort, is de repeater niet goed aangesloten op de FRITZ!Box of is deze verkeerd geplaatst:
  • Als je nog steeds achtergrondruis hoort:
   1. Zet de repeater weer aan.
   2. Ga verder met de volgende sectie.

4 FRITZ!Box opnieuw starten

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

5 Ideale plaats vinden voor de FRITZ!Box

Je kunt de uitlijningshulp gebruiken om de ideale plaats te vinden voor de FRITZ!Box en de beste positie voor de LTE-antennes:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "LTE Information" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "Reception".
 4. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • De FRITZ!Box geeft de signaalsterkte weer voor beide LTE-antennes.

   Opmerking:Wanneer de uitlijningshulp actief is, wordt de huidige signaalsterkte ook weergegeven door de lampjes op de FRITZ!Box (weergave met vijf niveaus). Dit houdt in dat je de beste plaats voor de FRITZ!Box ook kunt vinden zonder de FRITZ!Box-gebruikersinterface te gebruiken.

 5. Selecteer een plaats voor de FRITZ!Box waar de weergegeven waarde zo hoog mogelijk is. Let hierbij op het volgende:
  • Plaats de FRITZ!Box niet in de hoek van een kamer.
  • Plaats de FRITZ!Box zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de LTE-radiocel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de muur tegenover de LTE-radiocel.

   Belangrijk:Als de FRITZ!Box op een zolder of vensterbank wordt geplaatst, controleer dan of de toegestane bedrijfstemperatuur van 0° tot 40° Celsius niet wordt overschreden.

  • Plaats de FRITZ!Box op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel (zoals meubels, verwarming).
  • Plaats de LTE-antennes van de FRITZ!Box zoveel mogelijk loodrecht op elkaar (hoek van 90°). Plaats een antenne bijvoorbeeld verticaal en de andere horizontaal.

6 Kwaliteit van je LTE-verbinding controleren

Een slechte LTE-verbinding heeft de grootste impact op applicaties waarvoor realtime transmissie is vereist, zoals bij internettelefonie. Met name het uploaden wordt negatief beïnvloed, en dus de kwaliteit van de spraakgegevens die worden overgebracht naar de partij die wordt gebeld. Controleer daarom of de kwaliteit van de LTE-verbinding voldoende is voor het bellen via internet:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "LTE Information" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "LTE".
 4. Controleer welke waarden worden weergegeven voor "SINR" en "RSRP" voor "Antenna 1" van de FRITZ!Box in de sectie "Antenna Signal and Connection Quality":
  • Als de SINR-waarden positief zijn en de RSRP-waarden beter zijn dan -105, dan is de signaalkwaliteit van de LTE-verbinding voldoende voor bellen via internet.

   Voorbeeld:
   Als de SINR-waarde 10 is en de RSRP-waarde -95, dan is de slechte spraakkwaliteit die je ondervindt, over het algemeen niet te wijten aan de LTE-verbinding.

   • Ga verder met de volgende sectie.
  • Als de SINR-waarden negatief zijn en de RSRP-waarden lager zijn dan -105, dan kan de slechte kwaliteit van het LTE-signaal storingen veroorzaken bij het bellen via internet.

   Voorbeeld:
   Als de SINR-waarde -3 is en de RSRP-waarde -115, dan is de slechte spraakkwaliteit die je ondervindt, over het algemeen te wijten aan de LTE-verbinding.

   Als je je FRITZ!Box gebruikt in het outdoor dekkingsgebied van je LTE-provider of in gebouwen met een sterk afschermingseffect vanwege structurele omstandigheden of de omringende omgeving, dan zijn de interne antennes mogelijk niet voldoende voor een optimale LTE-verbinding:
   • Sluit een LTE-buitenantenne aan op de FRITZ!Box.

    Opmerking:Als je je FRITZ!Box gebruikt buiten het outdoor dekkingsgebied van je LTE-provider, dan zijn externe antennes mogelijk ook niet voldoende voor een optimale LTE-verbinding.

7 Geluidsvolume verlagen tijdens telefoongesprek

 • Verlaag het geluidsvolume van de telefoon tijdens het telefoongesprek.

  Opmerking:Als je het geluidsvolume op je FRITZ!Fon wilt verlagen tijdens een gesprek, druk je op "down arrow" of op het symbool "telephone book" op de regeleenheid terwijl je belt.

8 Draadloze telefoons registreren bij de FRITZ!Box

 • Registreer alle draadloze telefoons bij het FRITZ!Box-basisstation en schakel alle andere basisstations uit.

9 Fabrieksinstellingen herstellen op FRITZ!Fon en FRITZ!Fon opnieuw registreren

De volgende stappen zijn alleen vereist als het probleem uitsluitend optreedt op een bepaalde FRITZ!Fon en je geen problemen met de spraakkwaliteit hebt wanneer je andere telefoons gebruikt:

Fabrieksinstellingen op de telefoon herstellen

 1. Druk op de toets "Menu" op de telefoon.
 2. Scrol naar "Settings" en druk op "OK".
 3. "Reset" > "OK" > "OK"

Telefoon verwijderen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Cordless Telephones" in het menu "DECT".
 3. Klik op de knop (Verwijderen) om de betreffende telefoon te verwijderen.

FRITZ!Box opnieuw starten

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

Telefoon opnieuw registreren

10 FRITZ!App Fon voor Android configureren

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als het probleem zich voordoet wanneer je FRITZ!App Fon op een Android-apparaat gebruikt:

Alternatieve microfoon inschakelen

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik op "More" en vervolgens op "Settings".
 3. Tik op de menuknop van de telefoon en vervolgens op "Advanced".
 4. Schakel de optie "Alternative microphone" in.

Microfoonvolume aanpassen

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik op "Meer" en vervolgens op "Settings".
 3. Tik op de menuknop op de telefoon en tik vervolgens op "Advanced".
 4. Pas het microfoonvolume stapsgewijs aan.

11 FRITZ!Box configureren voor internettelefonie

Prioriteitsregel instellen voor internettelefonie

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Filters" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "Prioritization".
 4. Controleer onder "Real-time Applications" of er een regel voor "Internet Telephony" is ingesteld.
 5. Als er geen regel is voor internettelefonie, klik je op "New Rule".
 6. Selecteer in de betreffende vervolgkeuzelijst de optie "All devices" (standaardwaarde) als netwerkapparaat.
 7. Selecteer "Internet telephony" in de vervolgkeuzelijst "Enter the network application:".
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Andere applicaties configureren

Applicaties zoals software voor het delen van bestanden en onlinegames brengen veel gelijktijdige internetverbindingen tot stand. De functie "Traffic Shaping" van de FRITZ!Box waarborgt dat spraakgegevens prioritair zijn en gelijkmatig worden overgebracht, maar deze applicaties kunnen storingen veroorzaken die om technische redenen slechts tot op zekere hoogte kunnen worden gecompenseerd:

 1. Verminder het toegestane aantal gelijktijdige verbindingen.
 2. Verminder de maximale doorvoercapaciteit die beschikbaar is voor de applicatie.
  • Als je nog steeds storingen hebt bij het bellen via internet:

Met de functies voor echocompensatie en traffic shaping garandeert de FRITZ!Box een hoge spraakkwaliteit. Als je toch nog een echo of vertraagd geluid opmerkt of als het geluid soms kort uitvalt, ligt de oorzaak bij de gebruikte telefoon, je internetprovider of telefonieprovider. FRITZ!Box heeft hierop geen invloed.