FRITZ!Box 6890 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6890 LTE Service

Groepsschakeling voor smarthome-apparaten configureren

Je kunt meerdere smarthome-apparaten samenvoegen tot een groep en tegelijk schakelen.
Apparaten met een schakelbare contactdoos, bijvoorbeeld FRITZ!DECT en FRITZ!Powerline, kun je handmatig of automatisch schakelen, of je kunt een combinatie van schakelopties gebruiken.
Radiatorthermostaten kun je ook samenvoegen tot groepen en zo bijvoorbeeld meerdere radiatoren in dezelfde ruimte tegelijk schakelen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Groep aanmaken

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Klik op de knop "New Group".
 4. Selecteer het apparaattype ("Switching Actuators" or "Radiator control") dat je wilt samenvoegen tot een groep en klik op "OK".
 5. Voer een naam in voor de groep en selecteer de smarthome-apparaten die je samen wilt schakelen in de groep.
 6. Klik op de knop "OK".
  • De groep wordt aangemaakt.
 7. Klik in het volgende venster op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Groep schakelen met schakelactoren

Voor apparaten met een schakelbare contactdoos, zogenaamde "schakelactoren", zijn er verschillende schakelopties die ook kunnen worden gecombineerd. Een groep waarvoor een automatische schakeling is ingeschakeld, kan bijvoorbeeld ook handmatig worden geschakeld:

Groep automatisch schakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "viewing" de optie "All groups".
 4. Klik op de knop (Bewerken) bij de optie "Group switch" voor de groep waarvoor je automatisch schakelen wilt configureren.
 5. Selecteer in de sectie "Automatic Switching" de optie "Switching a Group Automatically" en configureer gewenste schakeltijden.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Groep schakelen via een "Master"

Je kunt een smarthome-apparaat definiëren als de zogenaamde "Master", waarmee je de hele groep kunt in- of uitschakelen. Dit apparaat hoeft geen deel uit te maken van de groep die je wilt schakelen:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "viewing" de optie "All groups".
 4. Klik op de knop (Bewerken) bij de groep waarvoor je het schakelen via een "Master" wilt configureren.
 5. Schakel in de sectie "Automatic Switching" de optie "Switching a Group via a FRITZ! actuator ('Master')" in en selecteer in de vervolgkeuzelijst "Actuator" het apparaat dat je als de "Master" wilt gebruiken.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
  • Wanneer de "Master" automatisch of handmatig wordt geschakeld, worden ook alle apparaten geschakeld in de groep waarvan de "Master" deel uitmaakt.

Groep handmatig schakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Klik in de sectie "Group [naam van de groep]" bij "Group switch" op de aan/uit-schakelaar.

  Opmerking:Je kunt de smarthomegroep ook handmatig schakelen in je thuisnetwerk met een FRITZ!Fon (menu "Home Network" > "Smart Home"), of vanaf internet met de MyFRITZ!-app.

Als je voor de groep ook een automatische schakeling hebt geconfigureerd, dan wordt automatisch schakelen weer op de groep toegepast zodra het volgende automatische schakelmoment voor de groep is aangebroken.

3 Groep met radiatorthermostaten schakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "viewing" de optie "All groups".
 4. Klik op de knop (Bewerken) bij de optie "Group switch" voor de groep waarvoor je automatisch schakelen wilt configureren.
 5. Selecteer in de sectie "Automatic Switching" de optie "Switching a Group Automatically" en configureer gewenste schakeltijden.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Wanneer het schakelen van groepen is ingeschakeld, kun je een enkel apparaat handmatig schakelen op het apparaat zelf, of via de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (in het menu Home Network" onder "Smart Home"). Zodra het volgende automatische schakelmoment voor de groep is aangebroken, worden de instellingen van de groepsschakeling weer toegepast op het apparaat.