FRITZ!Box 6890 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6890 LTE Service

FRITZ!Box meldt "FRITZ!Box does not have an internal clock"

Enkele functies van de FRITZ!Box kunnen niet worden geconfigureerd. In de gebruikersinterface wordt op de betreffende pagina de melding "FRITZ!Box does not have an internal clock" weergegeven.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Tijdserver configureren

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
  3. Klik op het tabblad "Network Settings".
  4. Voer in de sectie "Time Synchronization" de NTP-tijdserver op internet in, waarmee de FRITZ!Box de tijd moet synchroniseren. Als de sectie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.

    Opmerking:De standaard ingevoerde NTP-tijdserver 0.europe.pool.ntp.org hoeft doorgaans niet te worden gewijzigd. Een lijst met alternatieve tijdservers vind je hier.

  5. Schakel de optie "Making FRITZ!Box available as a time server in the home network" in.
  6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.