FRITZ!Box 6890 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6890 LTE Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

regelmatige onderbrekingen van de mobielenetwerkverbinding

De mobielenetwerkverbinding tussen de FRITZ!Box en de mobielenetwerkprovider wordt vaak (meermaals per dag) onderbroken. Gedurende deze tijd knippert de "Power"-led van de FRITZ!Box en blijft branden als de Internetverbinding opnieuw tot stand is gebracht. In de Event Log van de FRITZ!Box wordt de volgende foutmelding weergegeven:

"LTE no longer responding"

Oorzaak

 • De stabiliteit van de mobielenetwerkverbinding hangt o.a. af van factoren zoals de afstand tot het basisstation voor mobiele communicatie en het afschermingseffect van de muren in je woning en kan ook worden beïnvloed door storingen bij de mobielenetwerkprovider.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Controleer of de gebeurtenissen die worden weergegeven, ook hebben plaatsgevonden voordat de fout optrad of dat er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die na het moment van de storing zijn opgetreden.
 4. Als er ook gebeurtenissen worden weergegeven die hebben plaatsgevonden voordat de fout optrad, ga je verder met de volgende maatregel.
  • Als er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die hebben plaatsgevonden nadat de fout is opgetreden, voer je de maatregelen uit in onze handleiding FRITZ!Box start af en toe opnieuw op.

2 Andere modemversie gebruiken

De softwareversie voor de geïntegreerde mobielenetwerkmodem van de FRITZ!Box wordt met elke versie van FRITZ!OS steeds verder ontwikkeld om onder alle omstandigheden optimale mobielenetwerkverbindingen tot stand te brengen. In sommige gevallen kan het echter voorkomen dat de FRITZ!Box alleen met bepaalde versies een stabiele mobielenetwerkverbinding tot stand kan brengen. Test daarom de meest recente en de vorige modemversie:

Recente FRITZ!OS gebruiken

De modemversie maakt deel uit van de FRITZ!OS. Controleer of de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS en dus ook de recente modemversie gebruikt:

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

Vorige modemversie gebruiken

Als het probleem zich voordoet met de meest recente modemversie (bijvoorbeeld na een FRITZ!OS-update), test dan de modemversie van het vorige FRITZ!OS:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Schakel de optie "Use previous software version for the integrated mobile communications modem" in.
 5. Klik op "Apply setting" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box schakelt nu de vorige modemversie in en herinitialiseert de modem. Vervolgens probeert de FRITZ!Box opnieuw een mobielenetwerkverbinding tot stand te brengen.

3 Type mobiele communicatie selecteren

Afhankelijk van je mobielenetwerkprovider en je serviceovereenkomst kan het op verschillende locaties met meerdere radiocellen noodzakelijk zijn om het gewenste type mobiele communicatie handmatig in de FRITZ!Box te configureren:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op het tabblad "Internet Connection" en vervolgens op het tabblad "Mobile Communications".
 4. Schakel in de sectie "Type of mobile communication" de optie "manually" in en schakel de optie "UMTS" uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 6. Als de mobielenetwerkverbinding nu niet meer tot stand wordt gebracht, schakel je de optie "UMTS" weer in en klik je op "Apply".

4 LTE-antennes controleren

Fouten bij de aansluiting van de LTE-antennes blijven vaak onopgemerkt. Controleer daarom of de LTE-antennes correct zijn aangesloten op je FRITZ!Box:

 1. Controleer de pin in de connector van beide LTE-antennes. Als de pin is afgebroken of verbogen, kunnen de LTE-antenne en de FRITZ!Box geen contact maken.
 2. Controleer of beide meegeleverde LTE-antennes goed zijn vastgeschroefd op de aansluitingen met het opschrift "LTE" op de FRITZ!Box.
 3. Wissel de LTE-antennes om die zijn aangesloten op de twee LTE-antenneaansluitingen van de FRITZ!Box. Controleer of de FRITZ!Box dan een ​​LTE-verbinding tot stand kan brengen.
 4. Als je een LTE-buitenantenne gebruikt, test je of je een LTE-verbinding tot stand kunt brengen als je een andere LTE-buitenantenne gebruikt of een andere LTE-antennekabel. Als de verbinding tot stand kan worden gebracht, zijn de buitenantenne of de antennekabel ongeschikt of defect.

  Opmerking:Als je de FRITZ!Box in het binnengebied van het LTE-dekkingsgebied gebruikt, test dan of het mogelijk is om de LTE-verbinding tot stand te brengen met de meegeleverde LTE-antennes.

5 FRITZ!Box optimaal plaatsen

Met de richthulp kun je de optimale locatie bepalen voor de FRITZ!Box, evenals de juiste uitrichting van de mobiele netwerkantennes:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • Nu geeft de FRITZ!Box de signaalsterkte van de beide antennes weer.

   Opmerking:Als de richthulp actief is, geven de leds van de FRITZ!Box de huidige signaalsterkte op vijf niveaus weer. Daardoor kun je de FRITZ!Box ook optimaal plaatsen zonder de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

 5. Kies een plaats voor de FRITZ!Box waarop de weergegeven waarde zo hoog mogelijk is. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:
  1. Plaats de FRITZ!Box niet in een hoek van de kamer.
  2. Plaats de FRITZ!Box zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de radiocel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de buitenmuur die naar de radiocel is gericht.
  3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, dus niet direct achter of onder een obstakel (bijvoorbeeld kast, verwarming).

6 LTE-buitenantenne aansluiten

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je de FRITZ!Box gebruikt in het randgebied (buitengebied) van het LTE-dekkingsgebied van je LTE-provider:

Opmerking:In het buitengebied van het LTE-dekkingsgebied zijn interne LTE-antennes mogelijk niet voldoende voor een LTE-verbinding. Of de locatie van de FRITZ!Box tot het binnen- of buitengebied van het LTE-dekkingsgebied behoort, kun je bij je LTE-provider navragen.

 1. Sluit een LTE-buitenantenne op de FRITZ!Box aan.

  Opmerking:Als je de FRITZ!Box buiten het buitengebied van de LTE-provider gebruikt, zijn buitenantennes op het balkon of het dak mogelijk ook niet voldoende voor een LTE-verbinding.