FRITZ!Box 6890 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6890 LTE Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

FRITZ!DECT-schakelaar in het thuisnetwerk gebruiken

De FRITZ!DECT-schakelaar, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 400, wordt via een versleutelde DECT-verbinding (DECT-ULE) in het thuisnetwerk geïntegreerd. Met de schakelaar kun je afzonderlijke of tot een groep samengevoegde schakelbare contactdozen, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, bedienen. Je kunt bijvoorbeeld de schakelaar aanbrengen op een goed toegankelijke plaats, zodat je slecht bereikbare contactdozen heel gemakkelijk kunt bedienen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Er kunnen maximaal tien FRITZ!DECT-schakelaars worden aangemeld bij de FRITZ!Box.

1 DECT-verbinding tot stand brengen

 1. Druk op de bovenkant van de FRITZ!DECT-schakelaar op de DECT-verbindingsknop tot je een geluidssignaal hoort.
 2. Binnen 2 minuten: Druk op de "FON"-/"DECT"-knop op de FRITZ!Box. Houd de knop ten minste 6 seconde ingedrukt, tot de "FON/DECT"-led van de FRITZ!Box begint te knipperen. Zolang de led knippert, bevindt de FRITZ!Box zich in de aanmeldmodus. De verbinding wordt tot stand gebracht en in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box in het menu "Smart Home" wordt de knop weergegeven met de verbindingsstatus "Connected".

2 FRITZ!DECT-schakelaar configureren

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Indien beschikbaar, selecteer je in de vervolgkeuzelijst "viewing" de optie "All Smart Home devices".
 4. Klik bij de FRITZ!DECT-schakelaar op de knop (Bewerken).
 5. Klik op het tabblad met de naam van de schakelaar.
 6. Voer onder "Name" een zelfgekozen naam in voor de schakelaar.
 7. Schakel onder "Standby" de gewenste optie in.
 8. Onder "Switching Smart Home Actuators" selecteer je de afzonderlijke schakelbare contactdoos of de groep die je via de schakelaar wilt bedienen. Selecteer ook het type schakeling.
 9. Selecteer de gewenste schakelduur.
 10. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Het versturen van de instellingen kan tot 15 minuten duren, omdat de schakelaar met langere tussenpozen met de FRITZ!Box communiceert om energie te besparen en de DECT-straling te minimaliseren.