FRITZ!Box 6890 LTE Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 6890 LTE Service
Not your product?

FRITZ!DECT-schakelaar in het thuisnetwerk gebruiken

De FRITZ!DECT-schakelaar, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 400, wordt via een versleutelde DECT-verbinding (DECT-ULE) in het thuisnetwerk geïntegreerd. Met de schakelaar kun je afzonderlijke of tot een groep samengevoegde schakelbare contactdozen, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, bedienen. Je kunt bijvoorbeeld de schakelaar aanbrengen op een goed toegankelijke plaats, zodat je slecht bereikbare contactdozen heel gemakkelijk kunt bedienen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voorwaarden / beperkingen

 • Er kunnen maximaal tien FRITZ!DECT-schakelaars worden aangemeld bij de FRITZ!Box.

1 DECT-verbinding tot stand brengen

 1. Druk op de bovenkant van de FRITZ!DECT-schakelaar op de DECT-verbindingsknop tot je een geluidssignaal hoort.
 2. Binnen 2 minuten: Druk op de "FON"-/"DECT"-knop op de FRITZ!Box. Houd de knop ten minste 6 seconde ingedrukt, tot de "FON/DECT"-led van de FRITZ!Box begint te knipperen. Zolang de led knippert, bevindt de FRITZ!Box zich in de aanmeldmodus. De verbinding wordt tot stand gebracht en in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box in het menu "Smart Home" wordt de knop weergegeven met de verbindingsstatus "Connected".

2 Algemene instellingen van de FRITZ!DECT-schakelaar instellen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Indien beschikbaar, selecteer je in de vervolgkeuzelijst "viewing" de optie "All Smart Home devices".
 4. Klik bij de FRITZ!DECT-schakelaar op de knop (Bewerken).
 5. Klik op het tabblad "General".
 6. Voer onder "Name" een zelfgekozen naam in voor de schakelaar.
 7. Schakel de optie "Push service enabled" in, zodat je een e-mail ontvangt als de batterij bijna leeg is, als de draadloze verbinding verbroken is, of als er fouten optreden.

  Opmerking:Informatie over de configuratie van de push service vind je in deze handleiding.

 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Instellingen voor indrukken schakelaar instellen

Door de schakelaar kort of lang in te drukken kun je verschillende schakelingen activeren. Deze schakelingen kun je instellen op allebei de tabbladen met de naam [Naam van de schakelaar: kort] of [Naam van de schakelaar: lang]:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Indien beschikbaar, selecteer je in de vervolgkeuzelijst "viewing" de optie "All Smart Home devices".
 4. Klik bij de FRITZ!DECT-schakelaar op de knop (Bewerken).
 5. Klik op het tabblad met de naam [Naam van de schakelaar: kort]. Op dit tabblad stel je in wat er gebeurt als de schakelaar kort wordt ingedrukt.
 6. Schakel onder "Standby" de gewenste optie in.
 7. Bepaal onder "Select Action" of je smarthome-apparaten of smarthome-templates wilt schakelen.
 8. Als je "Switch Smart Home devices" hebt ingeschakeld, selecteer dan onder "Switch Smart Home devices" de apparaten of groepen en stel de schakeling en schakelduur in.
 9. Als je "Apply Smart Home Templates" hebt ingeschakeld, selecteer dan onder "Apply Smart Home Templates" de template.
 10. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 11. Herhaal de stappen 6 - 10 op het tabblad met de naam [Naam van de schakelaar: lang]. Op dit tabblad stel je in wat er gebeurt als de schakelaar lang wordt ingedrukt.