FRITZ!Box 7272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7272 Service

Externe fax instellen in de FRITZ!Box

Je kunt een faxapparaat dat is verbonden met een analoge extensie of de poort "FON S0" van je FRITZ!Box, gebruiken om faxberichten te versturen en ontvangen via internet en/of je vaste lijn.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben steeds betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Faxtransmissie met T.38 inschakelen

Als je een internettelefoonnummer wilt gebruiken om faxberichten te versturen en ontvangen, moet je T.38 (fax over IP) voor faxtransmissie inschakelen in de FRITZ!Box. Met T.38 wordt een speciaal netwerkprotocol voor faxtransmissie gebruikt in plaats van faxtonen. Daardoor is de faxtransmissie aanzienlijk minder gevoelig voor interferentie:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Line Settings".
 4. Ga naar de sectie "Voice Packets" en schakel de optie "Fax transmission using T.38" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Faxschakelaar inschakelen (passief)

Als je het nummer van je analoge vaste lijn wilt gebruiken om te worden gebeld en om faxberichten te ontvangen, schakel je de faxschakelaar van de FRITZ!Box in. De faxschakelaar herkent of een inkomende oproep een spraakoproep of een faxoproep is en stuurt faxberichten automatisch door naar een faxapparaat dat is geconfigureerd in de FRITZ!Box:

Belangrijk:Een ander apparaat, bijvoorbeeld een telefoon of antwoordapparaat, moet de oproep eerst accepteren voordat de faxschakelaar faxberichten kan herkennen en doorschakelen. De faxschakelaar herkent geen oproepen die niet zijn geaccepteerd.

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Line Settings".
 4. Schakel de passieve faxschakelaar in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Faxapparaat opnieuw configureren

Configureer het faxapparaat in de FRITZ!Box, zelfs als het met de FRITZ!Box is verbonden via een ISDN PBX:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Als het faxapparaat al wordt weergegeven in de lijst met telefoonapparaten, klik je op de knop (verwijderen) voor het faxapparaat.
 4. Faxapparaat opnieuw configureren: Klik op de knop "Configure New Device" en volg de instructies.

  Belangrijk:Als het tijdens de configuratie niet mogelijk is de extensie te selecteren waarmee het faxapparaat is verbonden, is er al een telefoonapparaat geconfigureerd voor deze extensie. Je moet dit apparaat eerst verwijderen.

 5. Als het faxapparaat is verbonden met de poort "FON S0" op de FRITZ!Box, zie je tijdens de configuratieprocedure welke telefoonnummers je kunt toewijzen aan het faxapparaat. Als het faxapparaat is verbonden via een ISDN PBX, moet je telefoonnummers niet toewijzen aan het faxapparaat. Wijs ze in plaats daarvan toe aan de extensie van de ISDN PBX waarmee het faxapparaat is verbonden.