FRITZ!Box 7272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7272 Service

Bellen met de FRITZ!Box via een andere router

De FRITZ!Box kan ook worden gebruikt om te bellen als een andere router (bijvoorbeeld een IAD) in het netwerk de internetverbinding maakt. Met de FRITZ!Box kun je

 • elke internettelefonieprovider gebruiken waarvan je inloggegevens voor internettelefoonnummers hebt gekregen. De internettelefoonnummers kunnen afkomstig zijn van je eigen provider of van een andere provider van internettelefonie.
 • de aansluitingen van de router gebruiken voor telefoonapparaten, indien je provider de aansluitingen heeft ingeschakeld.
 • bellen via een vaste lijn (analoog of ISDN).

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben steeds betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Internettelefoonnummers configureren

2 STUN-server invoeren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor het betreffende internettelefoonnummer.
 4. Controleer of je het veld "STUN server" ziet bij de velden waar je je accountgegevens invoert.
  • Als het veld wordt weergegeven en leeg is:
   • Voer in dit veld het adres in van de STUN-server van je provider van internettelefonie en klik op "OK".
  • Als het veld niet wordt weergegeven:
   1. Selecteer "Other provider" in de vervolgkeuzelijst, zelfs als je een vooraf geconfigureerde provider van internettelefonie gebruikt.
   2. Controleer of het veld "STUN server" nu wel wordt weergegeven.
    • Als het veld wordt weergegeven:
     • Voer in dit veld het adres in van de STUN-server van je provider van internettelefonie en klik op "OK".
    • Als het veld niet wordt weergegeven, is de STUN-server vooraf geconfigureerd:
     • Klik op "Cancel".

3 Port forwarding instellen voor internettelefonie

Je moet port forwarding voor telefonie inschakelen, omdat de internetverbinding wordt gemaakt door de upstreamrouter:

Automatische port forwarding configureren

Als je port forwarding in de FRITZ!Box inschakelt, dan verzendt de FRITZ!Box regelmatig IP-pakketten, zodat port forwarding van de router automatisch blijft ingeschakeld:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Line Settings".
 4. Schakel de optie "Keep port forwarding of the Internet router enabled for telephony" in.
 5. Kies een geschikt tijdsinterval. Selecteer "30 seconds" als je niet weet hoe lang de tijdelijke regels voor port forwarding worden gehandhaafd door de router die met de FRITZ!Box is verbonden.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Statische port forwarding configureren

Als de router geen ondersteuning biedt voor automatische port forwarding via de FRITZ!Box, dan configureer je statische port forwarding voor internettelefonie in de router:

Opmerking:Informatie over de configuratie van de router vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

 • Van UDP-poorten >= 1024 (bijvoorbeeld 6078-6097) naar de poorten 7078-7109 op de FRITZ!Box
 • Van UDP-poort 5060 naar de poort 5060 op de FRITZ!Box

4 FRITZ!Box configureren voor bellen via vaste lijn

Als de router is voorzien van een aansluiting voor telefoonapparaten en als deze aansluiting is ingeschakeld door je provider, dan kun je de FRITZ!Box als volgt met de router verbinden:

Opmerking:Je kunt de FRITZ!Box ook verbinden met een vaste lijn indien beschikbaar. Informatie over de aansluiting vind je in de handleiding van de FRITZ!Box.

FRITZ!Box aansluiten

Als je zowel ISDN- als analoge eindapparaten kunt aansluiten op de router, verbind je de FRITZ!Box met de aansluiting voor ISDN-apparaten op de router:

 1. Sluit het lange uiteinde van de meegeleverde DSL-/telefoonkabel ("Y cable") aan op de aansluiting met het label "DSL/TEL" achter op de FRITZ!Box.
 2. Als de router een aansluiting voor ISDN-apparaten heeft, sluit je de zwarte stekker op het gesplitste uiteinde van de kabel rechtstreeks aan op deze aansluiting,
  • of, als de router alleen een aansluiting heeft voor analoge apparaten:
   • Sluit de zwarte stekker op het gesplitste uiteinde van de kabel aan op deze aansluiting. Als de stekker niet past op de aansluiting, vraag je je provider om een geschikte adapter.

Vaste telefoonnummers configureren

Je kunt nummers toewijzen aan de telefoonapparaten die zijn verbonden met de FRITZ!Box en deze gebruiken voor inkomende en uitgaande oproepen.