FRITZ!Box 7272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7272 Service
Not your product?

Combinatie telefoon/faxapparaat configureren in FRITZ!Box

Je kunt een combinatie van telefoon/faxapparaat aansluiten op een analoge extensie of de poort "FON S0" op de FRITZ!Box. Vervolgens kun je hiermee bellen en faxberichten versturen.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben steeds betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Combinatie telefoon/faxapparaat configureren

Configureer de combinatie telefoon/faxapparaat als een faxapparaat in de FRITZ!Box:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Als het faxapparaat al wordt weergegeven in de lijst met telefoonapparaten, klik je op de knop (verwijderen) voor het faxapparaat.
 4. Faxapparaat opnieuw configureren: Klik op de knop "Configure New Device" en volg de instructies.

  Belangrijk:Als het tijdens de configuratie niet mogelijk is de extensie te selecteren waarmee het faxapparaat is verbonden, is er al een telefoonapparaat geconfigureerd voor deze extensie. Je moet dit apparaat eerst verwijderen.

 5. Als het faxapparaat is verbonden met de poort "FON S0" op de FRITZ!Box, zie je tijdens de configuratieprocedure welke telefoonnummers je kunt toewijzen aan het faxapparaat. Als het faxapparaat is verbonden via een ISDN PBX, moet je telefoonnummers niet toewijzen aan het faxapparaat. Wijs ze in plaats daarvan toe aan de extensie van de ISDN PBX waarmee het faxapparaat is verbonden.

2 Faxtransmissie uitschakelen met T.38

De volgende stappen zijn alleen vereist als je de verbinding wilt maken via internet:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Line Settings".
 4. Schakel de optie "Fax transmission using T.38" uit.

  Opmerking:De T.38-standaard (Fax over IP) maakt betrouwbare faxtransmissie via internet mogelijk. Wanneer T.38 is ingeschakeld, kun je het combinatieapparaat echter niet gebruiken om te bellen via internet. Bij de faxtransmissie via internet zonder T.38 kunnen bepaalde functionele beperkingen optreden.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
  • Als je geen faxberichten kunt versturen zonder T.38, schakel je de optie "Fax transmission using T.38" opnieuw in. Als je dan wel faxberichten kunt versturen, laat je T.38 ingeschakeld en gebruik je het combinatieapparaat alleen voor faxtransmissie, of schakel je T.38 uit en gebruik je het combinatieapparaat alleen om te bellen.