FRITZ!Box 7272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7272 Service

Foutmelding "FRITZ!Box does not have an internal clock"

Bepaalde FRITZ!Box-functies kunnen niet worden geconfigureerd. De foutmelding "FRITZ!Box does not have an internal clock" wordt weergegeven op de betreffende pagina.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Tijdserver instellen

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "Home Network Overview" in het menu "Home Network".
  3. Klik op de tab "Network Settings".
  4. Geef de NTP-tijdserver op internet op waarmee je de tijd van de FRITZ!Box wilt laten synchroniseren.

    Opmerking:Doorgaans is het niet nodig de vooraf geconfigureerde NTP-tijdserver 0.europe.pool.ntp.org te wijzigen. Een lijst van andere NTP-tijdservers vind je hier.

  5. Schakel de optie "Making FRITZ!Box available as a time server in the home network" in.
  6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.