FRITZ!Box 7272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7272 Service
Not your product?

FRITZ!DECT 200 schakelen al naargelang de temperatuur

Je kunt instellen dat FRITZ!DECT 200 wordt geschakeld al naargelang de temperatuur. De temperatuur wordt gemeten door FRITZ!DECT 200 zelf of door een Comet DECT. Het apparaat wordt in- en uitgeschakeld wanneer de opgegeven temperatuur wordt bereikt.

Randvoorwaarden / beperkingen

 • FRITZ!OS versie 6.50 of hoger moet zijn geïnstalleerd op de FRITZ!Box.
 • FRITZ!DECT 200 kan worden gebruikt in een temperatuurbereik van 0 °C – 40 °C.
 • De temperatuursensoren op FRITZ!DECT 200 kunnen temperaturen meten tussen 0 °C – 40 °C.

1 Groep aanmaken

Configureer eerst een groep met de smart apparaten van je thuisnetwerk waaraan andere apparaten zijn gekoppeld die automatisch moeten worden in- en uitgeschakeld zodra een bepaalde temperatuur wordt bereikt. De groep kan ook bestaan uit slechts één FRITZ!DECT 200-apparaat:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Smart Home" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de knop "New Group".
 4. Voer een naam in voor de groep en selecteer de smart apparaten in je thuisnetwerk die je samen wilt kunnen schakelen in de groep.
 5. Klik op de knop "OK".
  • De groep wordt aangemaakt.
 6. Klik in het volgende venster op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Groep automatisch schakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Smart Home" in het menu "Home Network".
 3. Selecteer de optie "All groups" (indien beschikbaar) in de vervolgkeuzelijst "viewing".
 4. Klik op de knop (Bewerken) bij de optie "Group switch" voor de groep waarvoor je temperatuurafhankelijk schakelen wilt configureren.
 5. Ga naar de sectie "Automatic Switching", selecteer de optie "Switching a Group Automatically" en configureer de optie "Temperature".
 6. Schakel de optie "Heat" of "Cool" in, afhankelijk van het aangesloten apparaat (bijvoorbeeld warmeluchtblazer of airco).
 7. Open de vervolgkeuzelijst "Temperature sensor" en selecteer het apparaat waarop de temperatuur moet worden gemeten. De temperatuursensor (FRITZ!DECT 200 of Comet DECT) hoeft niet tot de groep te behoren.

  Opmerking:FRITZ!DECT 200 meet de temperatuur ten minste eens per 15 minuten, en elke twee minuten wordt de gemeten temperatuur doorgegeven aan de FRITZ!Box. Je kunt de temperatuurmetingen zien onder "Home Network" > "Smart Home" in de gebruikersinterface.

 8. Als je de optie "Heat" hebt geselecteerd, stel je waarden in voor "Comfort temperature" en "Cool-down temperature". Als je de optie "Cool" hebt geselecteerd, selecteer je "Desired temperature".
 9. Selecteer de gewenste schakeltijden in de weekkalender door erop te klikken of door de linkermuisknop ingedrukt te houden terwijl je de muis over de gewenste tijden sleept.
 10. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.