FRITZ!Box 7272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7272 Service

De CAPTCHA "I am not a robot" wordt niet weergegeven

Je kunt niet inloggen bij myfritz.net omdat de CAPTCHA "I am not a robot" niet of niet juist wordt weergegeven.

Oorzaak

 • De webbrowser laadt myfritz.net niet goed, of een browserextensie verhindert de uitvoering van JavaScript op myfritz.net of de weergave van iFrames met de CAPTCHA.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Cache van je webbrowser legen

 • Leeg de cache van je webbrowser:
   • Google Chrome
    1. Klik op de knop (Google Chrome aanpassen en beheren) rechts van de adresbalk van Chrome.
    2. Klik op "More tools" en vervolgens op "Clear browsing data...".
    3. Selecteer "the beginning of time" in het venster "Clear browsing data".
    4. Selecteer "Cookies and other site and plugin data" en "Cached images and files".
    5. Klik op "Clear browsing data".
   • Mozilla Firefox
    1. Klik op de knop (Menu openen) rechtsboven in Firefox.
    2. Klik op "History" en vervolgens op "Clear Recent History".
    3. Selecteer "Everything" en klik op "Clear Now".
   • Microsoft Edge
    1. Klik op de knop (Meer acties) rechtsboven in Edge en klik vervolgens op "Settings".
    2. Klik op "Choose what to clear" onder "Clear browsing data".
    3. Schakel de optie "Cached data and files" in en klik op "Clear".
   • Microsoft Internet Explorer
    1. Klik op de knop (Extra) rechtsboven in Internet Explorer.
    2. Klik op "Internet Options" en vervolgens op "General".
    3. Klik op de knop "Delete".
    4. Schakel de optie "Temporary Internet files" in en klik op "Delete".
   • Apple Safari
    1. Klik in de menubalk van Safari op "Safari" en klik vervolgens op "Preferences".
    2. Klik op "Advanced" in de instellingen en schakel de optie "Show 'Develop' menu in menu bar" in.
    3. Klik in de menubalk op "Develop" en klik vervolgens op "Empty Caches".
    4. Klik op "Safari" in de menubalk en klik vervolgens op "Reset Safari".
    5. Klik in het volgende venster op de knop "Reset".

2 Extensies uitschakelen in de webbrowser.

 • Schakel voor het testen alle extensies uit die zijn geïnstalleerd voor je webbrowser (bijvoorbeeld NoScript) en die actieve inhoud, zoals JavaScript of iFrames, blokkeren:
   • Google Chrome
    1. Klik op de knop (Google Chrome aanpassen en beheren) rechts van de adresbalk van Chrome.
    2. Klik op "More tools" en vervolgens op "Extensions".
    3. Schakel alle geïnstalleerde extensies uit.
   • Mozilla Firefox
    1. Klik op de knop (Menu openen) rechtsboven in Firefox.
    2. Selecteer "Add-ons" en vervolgens "Extensions".
    3. Schakel alle geïnstalleerde extensies uit.
   • Microsoft Edge
   • Edge biedt momenteel geen ondersteuning voor extensies.
   • Microsoft Internet Explorer
    1. Klik op de knop (Extra) rechtsboven in Internet Explorer.
    2. Klik op "Manage add-ons".
    3. Klik op een ingeschakelde extensie en vervolgens op "Disable".
    4. Herhaal deze procedure voor alle ingeschakelde extensies en klik vervolgens op "Close".

Als myfritz.net nu correct wordt weergegeven, kun je de afzonderlijke extensies een voor een in- en uitschakelen om te achterhalen welke extensie verhindert dat de CAPTCHA wordt weergegeven. Configureer een uitzondering voor myfritz.net in die extensie of laat de extensie uitgeschakeld.