FRITZ!Box 7272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7272 Service

Geen IP-communicatie via VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Box-netwerken

Er is een VPN-verbinding tot stand gebracht, maar netwerkapparaten in een FRITZ!Box-netwerk hebben geen toegang tot netwerkapparaten of services in het andere FRITZ!Box-netwerk. Wanneer een netwerkapparaat in het externe FRITZ!Box-netwerk wordt gepingd, is er geen antwoord.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Statische IP-routes verwijderen

Als in een of beide FRITZ!Boxes een statische IP-route is geconfigureerd die verwijst naar het IP-netwerk van de andere FRITZ!Box, dan is VPN-communicatie niet betrouwbaar.

Verwijder alle dergelijke IP-routes in beide FRITZ!Boxes:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Home Network Overview" of "Network" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4 Routes".
 5. Deactiveer of verwijder in de tabel alle items waar het IP-netwerk van de externe FRITZ!Box is ingevoerd in de kolom "Network".

  Voorbeeld:
  De externe FRITZ!Box gebruikt het IP-adres 192.168.10.1 met subnetmasker 255.255.255.0. Dit betekent dat er geen statische route actief mag zijn voor het IP-netwerk 192.168.10.0.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Kinderslot configureren om internettoegang toe te staan

Je hebt geen toegang tot apparaten in het externe FRITZ!Box-netwerk via de VPN-verbinding als ouderlijk toezicht op de FRITZ!Box de internettoegang van de apparaten beperkt. Zorg er daarom voor dat toegang tot internet is toegestaan voor de relevante apparaten:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op het tabblad "Parental Controls".
 4. Als het internetgebruik beperkt of geblokkeerd is voor het apparaat waartoe je toegang wilt hebben via VPN, configureer je het kinderslot zodanig, dat het apparaat onbeperkte toegang heeft tot internet.

3 FRITZ!Box opnieuw opstarten

De VPN-verbinding kan mogelijk tijdelijk niet goed tot stand worden gebracht wegens een fout van de FRITZ!Box of met de internetverbinding van de FRITZ!Box. Start de FRITZ!Box daarom opnieuw op, zodat deze de firewall opnieuw initialiseert en de internetverbinding opnieuw tot stand brengt:

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

4 Apparaat voor het automatisch laten toewijzen van IP-instellingen configureren

Opdat het apparaat altijd de juiste IP-instellingen gebruikt, moet je ervoor zorgen dat het apparaat automatisch de IP-instellingen krijgt toegewezen van de FRITZ!Box (dit is de standaardinstelling van de meeste apparaten):

5 VPN-instellingen corrigeren

Als je het IP-adres (xxx.xxx.xxx.1) hebt ingevoerd als "destination network" in plaats van het IP-netwerk (xxx.xxx.xxx.0) van de FRITZ!Box in te voeren tijdens het configureren van de VPN-verbinding, dan heb je via de VPN-verbinding alleen toegang tot de externe FRITZ!Box zelf.

Voorbeeld:
De FRITZ!Box gebruikt het IP-adres 192.168.10.1 met subnetmasker 255.255.255.0. Dit betekent dat het IP-netwerk van de FRITZ!Box 192.168.10.0 is.

Je kunt deze oorzaak uitsluiten door de VPN-verbinding opnieuw te configureren: