FRITZ!Box 7330 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7330 Service

FRITZ!Box meldt "You were logged out automatically" tijdens navigeren in gebruikersinterface

Tijdens het navigeren in de gebruikersinterface wordt na korte tijd de melding "You've been logged out automatically; please log back in" weergegeven en het wachtwoord moet opnieuw worden ingevoerd.

Oorzaak

  • Een toepassing (bijvoorbeeld de gespreksmonitor Frizzix) die is geïnstalleerd op de computer, probeert voortdurend toegang te krijgen tot de FRITZ!Box en stelt bij elke poging het wachtwoord opnieuw in.

1 Toepassing uitschakelen

  • Schakel de toepassing uit op de computer.

    Opmerking:Mogelijk biedt de fabrikant een update waarmee het probleem kan worden opgelost. Een oplossing door de FRITZ!Box is niet mogelijk.