FRITZ!Box 7330 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7330 Service

Bestand wordt niet verwijderd uit het USB-opslagapparaat nadat het bestand is overgedragen naar onlineopslag

Een bestand dat volledig is overgedragen naar onlineopslag, wordt niet automatisch verwijderd uit het USB-opslagapparaat dat je als cache hebt gebruikt voor de onlineopslag.

Voorwaarden voor automatisch verwijderen

Wanneer bestanden zijn overgedragen naar een onlineopslag, worden ze in eerste instantie allemaal nog bewaard op het USB-opslagapparaat dat is verbonden met de FRITZ!Box, zodat bestandsaanvragen bij de onlineopslag snel kunnen worden beantwoord vanuit de cache van het USB-opslagapparaat.

Een bestand wordt automatisch verwijderd uit het USB-opslagapparaat wanneer aan een of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Er is minder dan 5 MB vrije ruimte beschikbaar op het USB-opslagapparaat. In dit geval worden de bestanden die het langst geleden zijn geopend, verwijderd totdat er ten minste weer 5 MB beschikbaar is.
  • Er is een nieuwere versie van het bestand in de onlineopslag.
  • Het bestand is verwijderd uit de onlineopslag.