FRITZ!Box 7330 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7330 Service

FRITZ!Box Media Server configureren

Als mediaserver kan de FRITZ!Box afbeeldingen, muziek video's, internetradiostations en podcasts overdragen naar afspeelapparaten of programma's in het thuisnetwerk (mediastreaming). Hierdoor hebben alle computers en veel andere apparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk (bijvoorbeeld tv, smartphone met FRITZ!App Media, WiFi muzieksystemen) toegang tot een centrale mediaverzameling.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Het afspeelapparaat of -programma moet de UPnP-AV-standaard Universal Plug and Play Audio/Video) ondersteunen.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 USB Remote Connection voor USB-opslagmedia in de FRITZ!Box uitschakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "USB Devices".
 3. Klik op het tabblad "USB Remote Connection".
 4. Schakel de optie "USB storage media" uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

USB-opslagmedium met mediaverzameling verbinden met FRITZ!Box

 1. Kopieer je mediaverzameling naar een USB-opslagmedium (bijvoorbeeld een geheugenstick of harde schijf).

  Belangrijk:Het USB-opslagmedium moet zijn geformatteerd met het bestandssysteem NTFS, FAT/FAT32 of ext2 als je het wilt gebruiken met de mediaserver. De fabrikant kan je van informatie voorzien over het bestandssysteem van je USB-opslagmedium.

 2. Verbind het USB-opslagmedium met een USB-poort van de FRITZ!Box.

Media Server van de FRITZ!Box inschakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Media Server".
 3. Schakel de optie "Media server enabled" in.
 4. Als je de toegang wilt beperken voor bepaalde USB-opslagmedia die zijn verbonden met de FRITZ!Box, selecteer je in de sectie "Media Sources" het USB-opslagmedium waarvan je de mediabestanden wilt delen met de Media Server.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Mediabestanden indexeren

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Storage (NAS".
 3. Klik in de tabel "Storage on the FRITZ!Box" op "not created" of "was created" bij elk opslagmedium dat bestanden bevat.

Het indexeren is voltooid wanneer "was created" wordt weergegeven naast elk opslagmedium dat je hebt geïndexeerd.

Het indexbestand wordt in de toekomst automatisch bijgewerkt als je een webbrowser gebruikt om bestanden te kopiëren naar http://fritz.nas. Als je bestanden met Windows Verkenner of andere programma's naar het opslagmedium kopieert, moet je de update van de bestandsindex uitvoeren via de FRITZ!Box-gebruikersinterface, met FRITZ!Fon, FRITZ!App Media of een afspeelapparaat of -programma dat UPnP ondersteunt.

2 Mediabronnen op internet configureren

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je 1&1 online storagegebruikt en wilt dat de FRITZ!Box Media Server de mediabestanden die daar zijn opgeslagen beschikbaar maakt:

Belangrijk:Google en Telekom hebben recentelijk de inlogprocedure voor hun services gewijzigd. Deze wijzigingen konden niet worden doorgevoerd in FRITZ!OS voor je FRITZ!Box. Dit betekent dat je de FRITZ!Box Media Server niet meer kunt gebruiken voor toegang tot Google Play Music en hetTelekom Mediencenter.

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Media Server".
 3. Schakel in de sectie "Media Sources" de service in die je gebruikt.

  Belangrijk:Voor 1&1 online storage moet aan de FRITZ!Box een USB-opslagmedium zijn aangesloten. Je kunt de onlineopslag configureren zoals beschreven in deze handleiding.

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
  • Nu wordt een venster geopend om de mediabron te configureren in de FRITZ!Box.
 5. Voer in de betreffende velden de accountgegevens in die je hebt ontvangen van je provider en volg verdere instructies.

3 Internetradiostations configureren

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je de FRITZ!Box Media Server wilt gebruiken om naar internetradiostations te luisteren:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Media Server".
 3. Klik op het tabblad "Web Radio".
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst een vooraf geconfigureerd station of selecteer "Other web radio station..." als het gewenste station niet in de lijst staat.

  Opmerking:Als je een vooraf geconfigureerd station selecteert, wordt deze automatisch geconfigureerd. De volgende instellingen kun je later veranderen via de knop "Edit".

 5. Voer in het tekstveld "Name" een naam in voor het internetradiostation.
 6. Voer in het tekstveld "Web address" het adres in voor het internetradiostation.

  Opmerking:Links naar diverse internetradiostations vind je bijvoorbeeld op www.shoutcast.com. Je kunt de adressen van de internetradiostations kopiëren en het contextmenu gebruiken om deze in het betreffende tekstveld te plakken.

 7. Als je meerdere FRITZ!Fons hebt aangemeld bij de FRITZ!Box, kun je ook de telefoons selecteren waarop je het internetradiostation beschikbaar wilt maken.
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Je kunt nu naar internetradiostations luisteren met je afspeelapparaten of -programma's die UPnP ondersteunen.

Opmerking:Je kunt ook een FRITZ!Fon gebruiken om internetradiostations te beluisteren. Druk hiervoor op de toets "Menu" op de telefoon en scrol naar "Internet services" > "Web radio".

4 Podcasts configureren

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je de FRITZ!Box Media Server wilt gebruiken om naar podcasts te luisteren:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Media Server".
 3. Klik op het tabblad "Podcast".
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst een vooraf geconfigureerde podcast of selecteer "Other podcast..." als de gewenste podcast niet in de lijst staat.

  Opmerking:Als je een vooraf geconfigureerde podcast selecteert, wordt deze automatisch geconfigureerd. De volgende instellingen kun je later veranderen via de knop "Edit".

 5. Voer in het tekstveld "Name" een naam in voor de podcast.
 6. Voer in het tekstveld "Web address" het adres in voor de podcast.

  Opmerking:Links naar diverse podcasts vind je bijvoorbeeld op www.podcastdirectory.com. Je kunt het webadres van de podcast kopiëren en het contextmenu gebruiken om deze in het betreffende tekstveld te plakken.

 7. Geef in de tekstvelden voor "Retrieval interval" op hoe vaak de podcasts moeten worden bijgewerkt.
 8. Als je een FRITZ!Fon gebruikt en wilt dat deze je automatisch informeert over nieuwe podcasts, schakel je de optie "Automatically signal new podcasts on the FRITZ!Fon" in.
 9. Als je meerdere FRITZ!Fons hebt aangemeld bij de FRITZ!Box, kun je ook de telefoons selecteren waarop je de podcast beschikbaar wilt maken.
 10. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Je kunt nu naar podcasts luisteren met je afspeelapparaten of -programma's die UPnP ondersteunen.

Opmerking:Je kunt ook een FRITZ!Fon gebruiken om podcasts te beluisteren. Druk hiervoor op de toets "Menu" op de telefoon en scrol naar "Internet services" > "Podcasts".