FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

Bellers horen geen bezettoon wanneer er al wordt gebeld met de FRITZ!Box

Bellers horen een beltoon en geen bezettoon als er al wordt gebeld met de FRITZ!Box. De beller denkt dan dat de lijn beschikbaar is.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Functie wordt niet ondersteund door IP-telefoons

De functie "call rejection on busy (busy on busy)" wordt niet ondersteund bij het bellen met IP-telefoons (bijvoorbeeldFRITZ!App Fon). Als je belt met een IP-telefoon, is het dus niet mogelijk om een bezettoon door te geven aan de beller.

2 FRITZ!Box configureren

  1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
  3. Klik op de knop (Bewerken) voor de betreffende telefoon.
  4. Klik op de tab "Telephony Device Features".
  5. Schakel de optie "Call rejection on busy (busy on busy)" in.
  6. Schakel de optie "Call Waiting" uit.
  7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 ISDN NT configureren met een geïntegreerde analoge converter

In het geval van een ISDN NT met geïntegreerde A/B-converter (analoge converter, terminaladapter) worden de analoge poorten vaak zo geconfigureerd dat ze reageren op alle inkomende oproepen. Dit betekent dat bellers een beltoon horen, zelfs als je al aan het bellen bent met de FRITZ!Box. Je merkt niet dat je wordt gebeld als je geen telefoon hebt aangesloten op de analoge poorten van de converter:

  • Stel de configuratie van de analoge converter zo in dat de analoge poorten van de converter niet reageren op inkomende oproepen.

4 Andere ISDN-apparaten configureren

Als je de FRITZ!Box gebruikt op een ISDN-lijn terwijl er ook andere ISDN-apparaten (bijvoorbeeld een telefoon, PBX) zijn aangesloten op de ISDN-lijn, dan moet je niet toestaan dat deze reageren op inkomende oproepen. Anders hoort de beller een beltoon, omdat een ander ISDN-apparaat de oproep kan aannemen:

  • Stel de configuratie van de ISDN-apparaten zo in dat ze niet reageren op inkomende oproepen.