FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

Draadloze gasttoegang kan niet worden gebruikt voor internettoegang

De registratie van draadloze apparaten bij de draadloze gasttoegang van de FRITZ!Box is mogelijk, maar de apparaten hebben geen toegang tot internet. In sommige gevallen krijgen nieuwe draadloze apparaten geen IP-adressen van de FRITZ!Box.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Geldigheidsperiode van IP-adressen verkorten

180 IP-adressen zijn beschikbaar voor draadloze gasttoegang, maar kunnen niet opnieuw worden toegewezen totdat de geldigheidsperiode (leasetijd) van 10 dagen is verstreken. Als de draadloze gasttoegang regelmatig door veel verschillende draadloze apparaten wordt gebruikt, bijvoorbeeld wanneer de FRITZ!Box als hotspot wordt gebruikt in een hotel of café, kan de FRITZ!Box geen IP-adressen toewijzen aan andere draadloze apparaten omdat alle IP-adressen al zijn toegewezen. Stel de configuratie van de FRITZ!Box daarom zo in dat de IP-adressen slechts één dag geldig zijn:

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "Network" in het menu "Home Network".
  3. Klik op de tab "Network Settings".
  4. Klik op de knop "IPv4 Addresses".
  5. Typ 1 in het veld "Valid for".
  6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Netwerkapparaat verwijderen uit de gebruikersinterface

De nieuwe geldigheidsperiode is alleen van toepassing op netwerkapparaten die bij de FRITZ!Box worden geregistreerd nadat de wijziging is doorgevoerd. Daarom moet je alle ongebruikte netwerkapparaten verwijderen:

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "Network" in het menu "Home Network".
  3. Klik op de tab "Devices and Users".
  4. Klik op de knop (Verwijderen) naast het betreffende netwerkapparaat in de lijst "Devices and Users".