FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

MyFRITZ!-wachtwoord wijzigen

Je kunt het wachtwoord voor je MyFRITZ!-account rechtstreeks wijzigen via myfritz.net. Daarna moet je ook het MyFRITZ!-wachtwoord in de FRITZ!BOX wijzigen, zodat je FRITZ!BOX nog steeds het IP-adres waaronder deze via internet bereikbaar is, aan de MyFRITZ!-service kan sturen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 MyFRITZ!-wachtwoord wijzigen

 1. Roep myfritz.net op in een webbrowser.
 2. Voer in het tekstveld het e-mailadres in dat je hebt gebruikt voor de registratie bij MyFRITZ!.
 3. Los de captcha op.
 4. Voer je MyFRITZ!-wachtwoord in en klik op "MyFRITZ! Device Overview" (zie afb.).

  Afb.: Openen van het MyFRITZ! apparatenoverzicht

 5. Klik rechts boven aan de rand van de website op de drie punten en dan op "Change MyFRITZ! Password".
 6. Voer in het veld "Old password" het wachtwoord in dat je momenteel gebruikt en voer je nieuwe wachtwoord in de velden "New password" en "Confirm new password".
 7. Klik op "Save" om het nieuwe wachtwoord op te slaan.

2 Nieuw wachtwoord in de FRITZ!Box instellen voor MyFRITZ!

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "MyFRITZ!".
 3. Klik rechts van het e-mailadres op de link "Other user account".
 4. Schakel de optie "Register the FRITZ!Box with an existing MyFRITZ! account" in.
 5. Voer in het tekstveld "MyFRITZ! password" het nieuwe wachtwoord in en klik op "Next".