FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service
Not your product?

Telefoon gaat niet over tijdens de configuratie in de gebruikersinterface

Wanneer je een telefoon configureert onder "Telephony > Telephony Devices > Configure New Device" in de gebruikersinterface, dan controleert de FRITZ!Box tijdens de procedure of de telefoon correct is aangesloten. Wanneer je de poort selecteert waarmee de telefoon is verbonden, wordt de vraag "Is the telephone ringing?" weergegeven. De telefoon gaat echter niet over en je kunt de configuratie niet voortzetten.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Telefoon rechtstreeks verbinden met de FRITZ!Box

De volgende stappen zijn alleen vereist als de telefoon is aangesloten op een PBX die is verbonden met de FRITZ!Box:

  • Ontkoppel de telefoon van de PBX en sluit deze rechtstreeks aan op de FRITZ!Box.
    • Als de telefoon overgaat, dan is de PBX verkeerd geconfigureerd. De fabrikant kan je aanwijzingen geven over het configureren van de PBX.

2 Andere telefoon testen

  • Ontkoppel de telefoon van de FRITZ!Box en sluit een andere telefoon aan op dezelfde poort.
    • Als de tweede telefoon overgaat, dan is de eerste telefoon of de kabel ervan defect.