FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

DSL-doorvoercapaciteit is te laag

De FRITZ!Box geeft de werkelijke DSL-snelheid van de DSL-aansluiting weer in de gebruikersinterface onder "Internet > DSL Information > DSL" op de regel "Current throughput". Volgens deze gegevens is de huidige doorvoercapaciteit aanzienlijk lager dan de snelheid zoals overeengekomen in je DSL-serviceovereenkomst met je DSL-provider.

Oorzaak

 • De doorvoercapaciteit van de DSL-verbinding hangt voornamelijk af van de lengte en de kwaliteit van de toegangslijn. Fouten in de bekabeling of problemen met de centrale (DSLAM) van de internetprovider kunnen ook van invloed zijn.

  Belangrijk:Bij veel DSL-verbindingen is het niet mogelijk de gegarandeerde doorvoercapaciteit volledig te bereiken. Daarom zeggen DSL-providers dat ze DSL-snelheden aanbieden tot een bepaalde waarde ("tot").

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Bekabeling controleren

Fouten in de bekabeling worden vaak over het hoofd gezien en kunnen de DSL-snelheid aanzienlijk verminderen. Controleer daarom je huisbekabeling:

 • Controleer of de FRITZ!Box correct is verbonden met de DSL-aansluiting. Verwijder daarbij:
  • bij een IP-gebaseerde aansluiting: de DSL-splitter,
  • alle kabelverlengingen,
  • kabels en TAE-aansluitdozen die je niet gebruikt,
  • extra elektrische onderdelen (bijvoorbeeld overspanningsbeveiliging, aansluitdozen voor automatische wisselschakelaars).

2 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Door de installatie van het meest recente FRITZ!OS is je FRITZ!Box compatibel met de meest recente DSL-techniek wordt gebruikt in de DSL-centrales van de DSL-providers:

3 Interferentieweerstand opnieuw instellen

Stel de regelaars voor interferentieweerstand in op "Maximum Performance", want andere instellingen kunnen een negatief effect hebben op de snelheid van de DSL-verbinding:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Klik op de link "Reset setting".
  • De interferentieweerstand wordt nu automatisch ingesteld op "Maximum Performance".

4 DSL-aansluiting controleren

Maximale DSL-doorvoercapaciteit controleren

DSL-providers stellen voor elke DSL-aansluiting een maximaal haalbare doorvoercapaciteit in. De werkelijk haalbare snelheid op je DSL-aansluiting kan niet meer bedragen dan deze maximale doorvoercapaciteit.

Controleer daarom of je DSL-provider de juiste maximale waarde voor de doorvoercapaciteit heeft ingesteld voor je DSL-aansluiting:

Opmerking:De maximale doorvoercapaciteit kan alleen worden weergegeven in de gebruikersinterface als je een VDSL- of ADSL2+-aansluiting hebt.

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Je vindt de maximale snelheid voor jouw DSL-aansluiting op het tabblad "DSL" op de regel "Max. DSLAM throughput". Vergelijk deze doorvoercapaciteit met de snelheid zoals aangegeven in de DSL-serviceovereenkomst met je DSL-provider.
  • Als de aangegeven snelheid in je DSL-serviceovereenkomst hoger is dan de ingestelde snelheid voor je DSL-aansluiting:
   • Neem contact op met je DSL-provider.

DSL-snelheid testen met een andere DSL-modem

Op veel DSL-aansluitingen is het niet mogelijk de snelheid te bereiken die met de DSL-provider is overeengekomen. Om te controleren of de door jou bereikte doorvoercapaciteit wordt beperkt door de kwaliteit van je DSL-aansluiting of door een storing, test je de DSL-snelheid met een ander modem:

Belangrijk:Test de andere modem meteen nadat je de FRITZ!Box hebt getest, zodat de testomstandigheden identiek zijn.

 1. Ontkoppel de FRITZ!Box van de DSL-aansluiting.
 2. Sluit een ander DSL-modem op de DSL-aansluiting aan.
 3. Test de DSL-snelheid die je behaalt met de andere DSL-modem.
  • Als de DSL-snelheid ook met een ander DSL-modem aanzienlijk lager is dan de snelheid die je met de provider bent overeengekomen:
   • Neem contact op met je DSL-provider.

    LET OP!Bij het testen van de DSL-aansluiting kunnen kosten ontstaan. Vraag naar de voorwaarden bij je DSL-provider!