FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

Draadloze gasttoegang (privéhotspot) configureren

Met de draadloze gasttoegang op de FRITZ!Box kun je de FRITZ!Box configureren als draadloze privéhotspot zodat je gasten veilig toegang hebben tot het internet. Hierbij biedt FRITZ!Box een extra draadloos netwerk (WiFi) met afzonderlijke beveiligingsinstellingen, zodat je niet de netwerksleutel voor je draadloze privénetwerk bekend hoeft te maken.

De apparaten die door je gasten worden gebruikt (bijvoorbeeld notebook, smartphone) blijven volledig gescheiden van je thuisnetwerk. Zij hebben geen toegang tot je netwerkapparaten of de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De FRITZ!Box dient de verbinding met internet zelf tot stand te brengen.

  Opmerking:Als de FRITZ!Box een bestaande internetverbinding gebruikt in het netwerk ("IP client mode"), kun je geen gasttoegang configureren.

 • De apparaten in het gastnetwerk moeten worden geconfigureerd voor het automatisch laten toewijzen van IP-instellingen (DHCP).
 • Afspelen van IPTV en andere functies van de FRITZ!Box (bijvoorbeeld Mac-adresfilter portforwarding, telefonie) zijn niet beschikbaar bij het gebruik van de gasttoegang.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Draadloos netwerk inschakelen

De volgende stap is alleen vereist als de WLAN-led op de FRITZ!Box niet brandt:

 • Druk kort op de WLAN-knop om het draadloze netwerk van de FRITZ!Box in te schakelen,
  • of, als je de toetsenvergrendeling hebt ingeschakeld in de FRITZ!Box,
   1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
   2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
   3. Schakel het draadloze netwerk in.
   4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Gasttoegang in FRITZ!Box configureren

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless ("WLAN")" op "Guest Access".
 3. Schakel de gasttoegang in.
 4. Voer bij "Name of the guest radio network (SSID)" de naam in, die je gasten zien wanneer zij naar draadloze netwerken zoeken.
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Encryption" de versleutelingsmethode. De WPA2-versleuteling biedt de meeste veiligheid.
 6. Voer in het tekstveld "Network key" een wachtwoord naar keuze in dat tussen 8 en 63 tekens lang is.

  Belangrijk:Voor optimale beveiliging kies je een wachtwoord van minimaal 20 tekens en gebruik je een combinatie van hoofdletters en kleine letters (geen letters zoals ä, ë, ö, ü, é, í), cijfers en andere tekens.

 7. Schakel de optie "Restrict Internet applications: Only surfing and mail allowed" uit, als je gasten ook op andere manieren gebruik mogen maken van het internet.
 8. Schakel de optie "The wireless devices connected with the guest access can communicate with each other" in, wanneer je wilt toestaan dat de draadloze apparaten onderling gegevens kunnen uitwisselen.
 9. Stel in, of en wanneer de gasttoegang zal worden uitgeschakeld.
 10. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Gasten die de naam van het draadloze gastnetwerk (SSID) en de draadloze netwerksleutel kennen, kunnen nu je privéhotspot gebruiken.

Opmerking: Je kunt ook een FRITZ!Fon gebruiken om via het menu "Home Network > WLAN" de gasttoegang in- of uit te schakelen. Je kunt de Push Service (onder "System > Push Service" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface) gebruiken om jezelf dagelijks gegevens te laten sturen over de draadloze apparaten die gebruik hebben gemaakt van de gasttoegang.

3 Regels opstellen voor internetgebruik via de gasttoegang

Alle draadloze apparaten met gasttoegang worden in principe altijd toegewezen aan het toegangsprofiel "Guest" in het ouderlijk toezicht (Parental Controls) van de FRITZ!Box. Je kunt het toegangsprofiel "Guest" handmatig aanpassen, als je bijvoorbeeld het internetgebruik via de draadloze gasttoegang wilt beperken tot bepaalde tijden:

Opmerking:Gedetailleerde informatie over de configuratie van het toegangsprofiel vind je in deze handleiding.

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op het tabblad "Access Profiles" en vervolgens op de knop (bewerken).
 4. Schakel in de sectie "Time Limit" de optie "restricted" in en houd de linker muisknop ingedrukt terwijl je de muis sleept over de delen van de tabel met de tijden waarop je internetgebruik wilt beperken.

  Afb.: Internetgebruik geblokkeerd tijdens schooluren en in de avond.

 5. Klik op "OK" om het toegangsprofiel op te slaan.