FRITZ!Box 7360 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7360 Service

IPv6-subnet in FRITZ!Box configureren

Het is mogelijk een router met een eigen IPv6-subnet te gebruiken in het thuisnetwerk van de FRITZ!Box. Het configureren van statische routes voor het IPv6-subnet is in dit geval niet nodig, omdat de FRITZ!Box en de IPv6-router automatisch alle noodzakelijke routeringgegevens uitwisselen.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De FRITZ!Box moet een IPv6-voorvoegsel verkrijgen dat langer is dan 64 bits (bijvoorbeeld /60 of /56) wanneer internetverbinding tot stand wordt gebracht.

  Opmerking: Het IPv6-voorvoegsel wordt weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "Internet > Online Monitor" in de regel "Internet, IPv6".

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box configureren

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op "IPv6 Addresses". Als de knop niet wordt weergegeven, schakel je eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Schakel in de sectie "DHCPv6 Servers in the Home Network" de optie "Allow IPv6 prefixes announced by other IPv6 routers in the home network" in.
 6. Schakel in de sectie "DHCPv6 Servers in the Home Network" de opties "Enable DHCPv6 server in the FRITZ!Box for the home network" en "Assign DNS server, prefix (IA_PD) and IPv6 address (IA_NA)" in.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 IPv6-router configureren

 • Configureer de IPv6-router zodanig, dat deze een eigen voorvoegsel aanvraagt bij de FRITZ!Box via IPv6 prefix delegation en de routeringgegevens bij de FRITZ!Box meldt via router advertisement.

  Opmerking:Informatie over de configuratie van de IPv6-router vind je in het handboek of verkrijg je rechtstreeks bij de fabrikant.

De router is nu geconfigureerd voor gebruik met een eigen IPv6-subnet en ontvangt een /62-voorvoegsel van de FRITZ!Box via DHCPv6 prefix delegation.