FRITZ!Box 7360 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7360 Service

VPN-verbindingen zijn traag

Bij de overdracht van bestanden via een VPN-verbinding tussen een computer en een FRITZ!Box of tussen twee FRITZ!Box-netwerken zijn de doorvoersnelheden lager dan de mogelijke snelheden met de betreffende internetverbindingen.

Datasnelheid is lager vanwege werkingsprincipe

De hoogst mogelijke doorvoersnelheid via een VPN- verbinding wordt beïnvloed door

  • de snelheid van beide internetverbindingen.
  • extra overhead vanwege VPN-versleuteling.
  • de overhead van de gebruikte software of communicatieprotocollen (SMB, FTP, VoIP).

Afhankelijk van het type bestanden dat wordt doorgegeven en de gebruikte communicatieprotocollen, kan de extra overhead door VPN-versleuteling 4% tot 74% bedragen. De doorvoersnelheid wordt zelden met meer dan 20% verminderd door VPN-overhead, maar dit kan wel voorkomen. Gewoonlijk wordt de doorvoersnelheid het meest beperkt door de upload van de VPN-internetverbinding van de externe site.

Voorbeeld:
Je gebruikt FRITZ!Box A op een internetverbinding van 50 Mbit/s downstream en 10 Mbit/s upstream, en FRITZ!Box B op een internetverbinding van 6000 kbit/s downstream en 512 kbit/s upstream.
Wanneer je gegevens kopieert van FRITZ!Box A naar FRITZ!Box B, wordt de download door de downstream van FRITZ!Box B beperkt tot maximaal 6 Mbit/s. Als je bestanden kopieert van FRITZ!Box B naar FRITZ!Box A, wordt de download door de upstream van FRITZ!Box B beperkt tot maximaal 512 kbit/s. De doorvoercapaciteit voor gebruikers kan door de VPN-overhead worden verminderd tot 1,5 Mbit/s of 133 kbit/s.