FRITZ!Box 7360 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7360 Service

Publiek IPv4-subnet configureren in de FRITZ!Box

De FRITZ!Box kan ook worden gebruikt op een internetaansluiting met meerdere vaste ("statische") publieke IPv4-adressen. Op deze manier kun je je serverdiensten of internettoepassingen beschikbaar maken op verschillende publieke IP-adressen.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De internetprovider moet een publiek IPv4-subnet leveren voor de internetverbinding.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Publiek IPv4-subnet configureren in de FRITZ!Box

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4-Addresses".
 5. Voer in de sectie "Public IPv4 subnet" in de velden "Prefix" en "Network mask" het publieke IPv4-subnet in dat je hebt verkregen van je internetprovider.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Netwerkapparaat configureren

Voer deze stappen uit bij alle apparaten die toegankelijk moeten zijn via een IP-adres van het publieke IPv4-subnet van de FRITZ!Box:

Opmerking:Netwerkapparaten waaraan een publiek IP-adres is toegewezen, verkrijgen geen IP-instellingen meer van de FRITZ!Box. Deze hebben dus geen toegang tot andere apparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk noch tot de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

 • Pas de IP-instellingen van het netwerkapparaat aan (bijvoorbeeld de netwerkadapter van de computer die is verbonden met de FRITZ!Box) volgens de instructies van de internetprovider:
  • IP address: een IP-adres van het publieke IPv4-netwerk

   Belangrijk:Je kunt geen IP-adres selecteren dat al door een ander apparaat in het FRITZ!Box-thuisnetwerk wordt gebruikt.

  • Subnet mask: het subnetmasker dat overeenkomt met het publieke IP-adres
  • Standard gateway: een standaard gateway van de internetprovider (indien nodig)
  • Preferred and alternative DNS server: de DNS-server van de internetprovider

3 Portforwarding configureren in FRITZ!Box

Configureer portforwarding in de FRITZ!Box voor de IP-adressen van het publieke IPv4-subnet, zodat je serverdiensten en internettoepassingen bereikbaar zijn op internet:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "Port Sharing" of "Port Forwarding".
 4. Klik op "Add Device for Sharing".
 5. Selecteer "Enter the IP address manually" in de vervolgkeuzelijst "Device".
 6. Voer in het tekstveld "IPv4 address" het publieke IP-adres in dat je aan het apparaat hebt toegewezen.
 7. Klik op "New Sharing".
 8. Schakel de optie "Port Sharing" in.
 9. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Application" de optie "Other application".
 10. Voer in het tekstveld "Name" een naam naar keuze in voor de portforwarding-regel.
 11. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Protocol" Het IP-protocol (TCP, UDP, ESP oder GRE) dat door de serverdienst of internettoepassing wordt gebruikt.

  Opmerking:De IP-protocollen ESP en GRE zijn alleen noodzakelijk bij gebruik van een VPN-serverdienst.

 12. Voer de poortnummer(s) in van de poort(en) die je wilt gebruiken voor portforwarding:
  • Als je portforwarding wilt inschakelen voor één poort:
   • Voer in het veld "Port to device", "to port" en "Port requested externally (IPv4)" het nummer in van de poort die de serverdienst of internettoepassing gebruikt om verbindingen te accepteren.
  • Als je portforwarding wilt inschakelen voor een poortbereik:
   1. Voer in het veld "Port to device" het nummer in van de poort die wordt gebruikt door de serverdienst of internettoepassing om verbindingen te accepteren en voer in het veld "to port" het nummer in van de laatste poort.
   2. Voer in het veld "Port requested externally (IPv4)" het nummer in van de eerste poort die de serverdienst of internettoepassing gebruikt om verbindingen te accepteren.
 13. Schakel "Enable sharing" in.
 14. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.