FRITZ!Box 7360 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7360 Service

FRITZ!Box instellen als IP-client

Wanneer de FRITZ!Box wordt gebruikt als IP-client, gebruikt de FRITZ!Box de bestaande internetverbinding van je andere router. In dit geval

 • wordt de firewall van de FRITZ!Box uitgeschakeld.
 • kunnen netwerkapparaten die zijn verbonden met de FRITZ!Box, nog wel hun IP-instellingen ophalen van de andere router.
 • hebben alle netwerkapparaten onbeperkte toegang tot alle andere netwerkapparaten, ongeacht of ze zijn verbonden met de FRITZ!Box of de andere router.

Vereisten / Beperkingen

 • De beveiligingsfuncties van de FRITZ!Box (bijvoorbeeld firewall, ouderlijk toezicht), de onlinemeter, gasttoegang en alle functies waarvoor een publiek IP-adres is vereist (bijvoorbeeld MyFRITZ!, port sharing en inkomende VPN-verbindingen), zijn niet beschikbaar in de IP-clientmodus.

Opmerking:De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS voor je FRITZ!Box.

1 Voorbereiding

Doorvoercapaciteit van de internetverbinding bepalen

 • Bepaal de doorvoercapaciteit (snelheid) die beschikbaar is op de internetverbinding van de router voor downstream (gegevensontvangst) en upstream (gegevenstransmissie). Noteer deze gegevens.

  Opmerking:Informatie over de snelheid van je internetverbinding vind je in de gebruikersinterface van de router. Je kunt ook contact opnemen met je internetprovider.

IP-instellingen van de router bepalen

 • Schakel de DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) van de router in, zodat de FRITZ!Box en de daarmee verbonden netwerkapparaten automatisch alle vereiste IP-instellingen voor internettoegang en communicatie met andere apparaten ontvangen,
  • of, als de router geen DHCP-server kan leveren:
 • Noteer het IP-adres en subnetmasker van de router.

2 FRITZ!Box configureren

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Account Information" in het menu "Internet".
 3. Selecteer "Other Internet service provider" in de vervolgkeuzelijst "Internet service provider". Bij bepaalde regionale instellingen wordt dit item alleen weergegeven wanneer je "More Internet service providers" selecteert.
 4. Ga naar de sectie "Connect via" of "Connection" en schakel de optie "External modem or router" in.
 5. Ga naar de sectie "Operating Mode" en selecteer "Share existing Internet connection in the network (IP client mode)".
 6. Ga naar de velden "Downstream" en "Upstream" en voer de betreffende snelheden van je internetverbinding in.

  Voorbeeld:
  Voer 32000 in voor een downstream van 32 Mbit/s en 2000 voor een upstream van 2 Mbit/s.

 7. Klik op "Change connection settings".
 8. Configureer de IP-instellingen:
  • Als de router in het netwerk een DHCP-server levert:
   • Schakel de optie "Obtain the IP address automatically (DHCP)" in.
  • Als de router in het netwerk geen DHCP-server levert:
   1. Schakel de optie "Configure the IP address manually" in.
   2. Voer de IP-instellingen in voor het IP-netwerk van de router:
    • "IP address": IP-adres van het netwerk van de router.

     Voorbeeld:
     De router heeft het IP-adres 192.168.100.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en bevindt zich dus in het netwerk 192.168.100.0. In dit geval kun je 192.168.100.2 invoeren als het IP-adres.

     Belangrijk:Je kunt geen IP-adres selecteren dat al door een ander apparaat in het netwerk van de router wordt gebruikt.

    • "Subnet mask": Subnetmasker van de router
    • "Default gateway": IP-adres van de router
    • "Primary DNS server": IP-adres van de router
 9. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box is geconfigureerd als IP-client.

Belangrijk:In deze bedrijfsmodus kun je de gebruikersinterface niet meer openen met http://fritz.box. In plaats daarvan ga je te werk zoals beschreven in de sectie "FRITZ!Box-gebruikersinterface openen" (zie verderop).

3 FRITZ!Box verbinden met het netwerk

 • Gebruik een netwerkkabel (bijvoorbeeld de meegeleverde gele netwerkkabel) om de poort "LAN 1" op de FRITZ!Box rechtstreeks te verbinden met de router, of gebruik een hub/switch om deze te verbinden met de router.

De FRITZ!Box gebruikt de internetverbinding van de andere router

4 FRITZ!Box-gebruikersinterface openen

Wanneer de FRITZ!Box wordt gebruikt als IP-client, kun je de gebruikersinterface niet meer openen via http://fritz.box. Voer in plaats daarvan het IP-adres van de FRITZ!Box in om toegang te krijgen:

 • Voer in de webbrowser het IP-adres in (bijvoorbeeld 192.168.100.20) dat aan de FRITZ!Box is toegewezen door de DHCP-server van de router,
  • of, als je de optie "Configure the IP address manually" in de FRITZ!Box hebt ingeschakeld:
 • Voer in de webbrowser het IP-adres in (bijvoorbeeld 192.168.100.2) dat je hebt ingevoerd in het veld "IP address" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  • of, als je het IP-adres van de FRITZ!Box niet kunt bepalen of het bent vergeten,
 • Gebruik het IP-adres voor noodgevallen van de FRITZ!Box om de gebruikersinterface te openen.

5 FRITZ!Box instellen voor bellen via een andere router

De volgende stap is alleen vereist als je telefoons wilt verbinden met de FRITZ!Box en ze vervolgens wilt gebruiken om te bellen via de internetverbinding van de andere router of een vaste lijn:

6 De FRITZ!Box instellen voor draadloos roamen

Als de andere router geen draadloos netwerk biedt, kun je de FRITZ!Box gebruiken als draadloos toegangspunt en je draadloze apparaten verbinden met het draadloze netwerk van de FRITZ!Box.

Als de andere router draadloze mogelijkheden biedt, kun je de FRITZ!Box gebruiken als aanvullend draadloos toegangspunt. Zo kunnen je draadloze apparaten de FRITZ!Box gebruiken om toegang te krijgen tot internet en andere apparaten in het thuisnetwerk, zelfs als het draadloze netwerk van je router niet beschikbaar is.

Configureer de volgende instellingen in de FRITZ!Box als je wilt dat draadloze apparaten altijd automatisch verbinding kunnen maken met het draadloze netwerk met het sterkste signaal ((draadloos roamen).

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Radio Network" in het menu "Wireless" ("WLAN").
 3. Voer de naam van het draadloze netwerk van de router in als "Name of the wireless radio network (SSID)".
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Klik op "Radio Channel" in het menu "Wireless" ("WLAN").
 6. Ga naar de sectie "Radio Channel Settings" en schakel de optie "Adjusting the radio channel settings" in.
 7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Radio channel" het kanaal dat door de draadloze router wordt gebruikt.
 8. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 9. Klik op "Security" in het menu "Wireless" ("WLAN").
 10. Schakel de draadloze versleuteling in die door de draadloze router wordt gebruikt.
 11. Voer in het veld "Network key" de netwerksleutel van de draadloze router in.
 12. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.