FRITZ!Box 7360 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7360 Service

BSSID van FRITZ!Box bepalen

De BSSID (Basic Service Set Identifier) wordt gebruikt om een draadloze router eenduidig te identificeren in het draadloze netwerk (WiFi). In sommige applicaties voor het maken van draadloze verbindingen moet je de BSSID van de FRITZ!Box invoeren wanneer je een draadloze verbinding met de FRITZ!Box configureert.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

1 Draadloze MAC-adres van FRITZ!Box bepalen

De BSSID is het MAC-adres waarop draadloze apparaten toegang hebben tot de FRITZ!Box:

  1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "Radio Network" in het menu "Wireless" ("WLAN").
  3. Noteer het MAC-adres dat wordt vermeld in de sectie "Radio Network".