FRITZ!Box 7360 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7360 Service

Foutmelding "Wireless LAN transmission quality increased by reduced channel bandwidth [...]"

Draadloze verbindingen (WiFi) volgens de draadloze standaard 802.11n worden tot stand gebracht met een doorvoercapaciteit die aanzienlijk lager is dan 300 Mbit/s. In dit geval wordt de foutmelding "Wireless LAN transmission quality increased by reduced channel bandwidth [...]" weergegeven in het gebeurtenislogboek van de FRITZ!Box.

Oorzaak

 • De FRITZ!Box detecteert draadloze netwerken in de nabije omgeving waarop de regels voor wederzijdse interferentie bij gebruik van dezelfde frequentie worden genegeerd. De FRITZ!Box vermindert de bandbreedte dan automatisch tot 20 MHz om toch nog stabiele draadloze verbindingen te kunnen waarborgen. Deze FRITZ!Box-functie ("wireless coexistence") voldoet aan de draadloze standaard IEEE 802.11n.

  Opmerking:Wanneer "wireless coexistence" is ingeschakeld, geven draadloze apparaten een lagere doorvoercapaciteit weer. De werkelijke doorvoercapaciteit van de draadloze verbindingen is echter hoger, omdat deze niet worden beïnvloed door hertransmissie.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

1 Het beste draadloze kanaal selecteren

De draadloze omgeving wordt standaard automatisch gecontroleerd door de FRITZ!Box. Bij sommige storingen kan de FRITZ!Box echter niet bepalen wat het beste draadloze kanaal is voor elk draadloos apparaat. Selecteer daarom het draadloze kanaal in de FRITZ!Box dat het minst wordt beïnvloed door storingen in de draadloze omgeving:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Radio Channel" in het menu "Wireless" ("WLAN").
 3. Klik op de koppeling "Show disturbances to wireless network" in de sectie "Wireless Environment".
 4. Gebruik de grafiek om te bepalen welk kanaal in het lagere frequentiebereik het minst wordt beïnvloed door andere draadloze netwerken en interferentiebronnen.
 5. Ga naar de sectie "Radio Channel Settings" en schakel de optie "Adjust radio channel settings" in.
 6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Radio channel" het draadloze kanaal dat het minste wordt beïnvloed.
 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 8. Controleer of het probleem met je draadloze verbinding nog steeds optreedt.
  • Als je nog steeds problemen ondervindt met de draadloze verbinding:
   • Herhaal de stappen 3 - 8 met een draadloos kanaal in het middenbereik en vervolgens met een kanaal in het hogere frequentiebereik. Wanneer je klaar bent met testen, kies je het draadloze kanaal dat het minst wordt beïnvloed door storingen.

    Belangrijk:Het diagram van de draadloze omgeving geeft alleen de huidige situatie weer! De toewijzing van frequentiebanden kan in de loop van de dag aanzienlijk veranderen, omdat veel draadloze netwerken worden ingeschakeld tijdens het gebruik. Controleer daarom meerdere malen om te zien welke draadloze kanalen het minst worden beïnvloed door interferentie.

De FRITZ!Box brengt draadloze verbindingen tot stand met de hoogst mogelijke doorvoercapaciteit.

Opmerking:Als de foutmelding "Wireless LAN transmission quality increased by reduced channel bandwidth [...]" nog steeds wordt weergegeven in het gebeurtenislogboek van de FRITZ!Box, komt dit door draadloze netwerken in de nabije omgeving.