FRITZ!Box 7360 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7360 Service

Unieke netwerknaam (SSID) toewijzen aan de FRITZ!Box

In de fabrieksinstellingen op de FRITZ!Box is al een algemene naam voor het draadloze netwerk (SSID) geconfigureerd. Als je wilt dat je draadloze apparaten specifiek verbinding maken met het draadloze netwerk (WiFi) van de FRITZ!Box, moet je het draadloze netwerk een unieke naam geven.

1 Naam wijzigen van het draadloze netwerk (SSID)

  1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
  3. Voer bij "Name of the wireless radio network (SSID)" een naam naar keuze in. De naam mag geen speciale tekens bevatten.

    Belangrijk:Niet alle draadloze apparaten ondersteunen alle speciale tekens. Gebruik daarom alleen Latijnse standaardletters (dus niet ä, ë, ö, ü, é, í,ß, enz.) en cijfers in de naam van het draadloze netwerk.

  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Draadloze verbinding instellen

  1. Gebruik je draadloze apparaat om draadloze netwerken in de buurt te zoeken.

    Opmerking:Instructies over het maken van draadloze verbindingen vind je in de handleiding. Je kunt ook contact opnemen met de fabrikant van het besturingssysteem of het draadloze apparaat.

  2. Selecteer het draadloze netwerk van de FRITZ!Box en voer de netwerksleutel in als je daarom wordt gevraagd.