FRITZ!Box 7360 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7360 Service
Not your product?

Kan niet bellen via een vaste lijn

Het is niet mogelijk te bellen via je vaste lijn met een telefoon die is verbonden met de FRITZ!Box.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Instellingen voor vaste lijn inschakelen

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Line Settings".
 4. Schakel de optie "Landline network enabled" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Locatiegegevens invoeren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Line Settings".
 4. Selecteer je land in de vervolgkeuzelijst onder "Location Information". Als je land niet wordt vermeld in de lijst, selecteer je "Other country".
 5. Voer bij "Country code" in het eerste veld de toegangscode in en in het tweede veld het landnummer (voor Duitsland bijvoorbeeld "00" en "49", zie fig.).
 6. Voer bij "Area code" in het eerste veld het voorkiesnummer in en in het tweede veld het netnummer (voor Berlijn bijvoorbeeld "0" en "30", zie fig.).

  Fig.: Landnummer en netnummer invoeren (bijvoorbeeld voor Duitsland en Berlijn)

 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 FRITZ!App Fon instellen

Telefoonnummers definiëren voor FRITZ!App Fon

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor FRITZ!App Fon. Bij de installatie wordt FRITZ!App Fon automatisch geconfigureerd met de naam van de telefoon op de poort "LAN/WLAN" in de FRITZ!Box.
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Outgoing calls" het nummer dat FRITZ!App Fon moet gebruiken om te bellen.
 5. Selecteer de nummers waarop FRITZ!App Fon moet reageren wanneer je wordt gebeld.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Alternatieve microfoon inschakelen

De volgende stappen zijn alleen vereist als het probleem zich voordoet wanneer je FRITZ!App Fon op een Android-apparaat gebruikt:

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik op "Meer" en vervolgens op "Settings".
 3. Tik op de menuknop op de telefoon en tik vervolgens op "Advanced".
 4. Schakel de optie "Alternative microphone" in.

4 Kabels controleren

Fouten in de bekabeling worden vaak over het hoofd gezien. Controleer daarom of de FRITZ!Box correct is aangesloten op je lijn:

 • Controleer de bekabeling van je vaste lijn.

5 Analoge telefoon instellen op toonkiezen

 • Stel je telefoon in op "tone dialing" (DTMF) en niet op "pulse dialing". Informatie over de configuratie van het apparaat vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

  Opmerking:Als je een toon hoort wanneer je op een nummertoets drukt, is je telefoon ingesteld op "tone dialing". Als je klikgeluiden hoort, is je telefoon ingesteld op "pulse dialing".

6 FRITZ!Box configureren

Telefoon opnieuw configureren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Verwijder de telefoon waarmee je niet kunt bellen. Dit kun je doen door op de knop (Verwijderen) te klikken.
 4. Gebruik de wizard voor telefoonapparaten om de telefoon opnieuw te configureren: Klik op de knop "Configure New Device" en volg de instructies.

  Belangrijk:Gebruik de wizard voor telefoonapparaten niet om FRITZ!App Fon te configureren. FRITZ!App Fon wordt automatisch opnieuw geconfigureerd wanneer je FRITZ!App Fon volledig afsluit en de app dan opnieuw start.

Kiesregels verwijderen

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Call Handling" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Dialing Rules".
 4. Verwijder alle kiesregels voor nummers of nummerreeksen die je wilt kunnen bellen via de vaste lijn. In de fabrieksinstellingen zijn twee kiesregels geconfigureerd voor noodnummers. Je kunt deze regels wijzigen, maar je kunt ze niet verwijderen of blokkeren.
 5. Als "Global Carrier Prefix" is ingevuld op de tab "Carrier Prefixes", verwijder je de invoer en klik je op "Apply".
 6. Voer geen nieuwe kiesregels in totdat je kunt bellen via de vaste lijn. Als de fout opnieuw optreedt, dan gebruik je een onjuiste kiesregel.

7 Vaste lijn controleren

 1. Ontkoppel de FRITZ!Box van de vaste lijn.
 2. Sluit een telefoonapparaat aan op dezelfde telefoonlijn en controleer of deze werkt.
 3. Als dit telefoonapparaat ook niet werkt wanneer het is aangesloten op de telefoonlijn, neem je contact op met je telefonieprovider om je lijn te laten controleren.

  LET OP!Er zijn mogelijk kosten verbonden aan de controle. Informeer van te voren bij je telefonieprovider over de kosten!