FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

Draadloze netwerk van de FRITZ!Box kan niet worden ingeschakeld

Het draadloze netwerk van de FRITZ!Box kan niet worden ingeschakeld. Nadat de "WLAN"-knop van de FRITZ!Box kort is ingedrukt, knippert de "WLAN"-led permanent. Ook nadat de telefooncode #96*1* is ingevoerd op een telefoon, blijft de "WLAN"-led van de FRITZ!Box niet branden. Het draadloze netwerk van de FRITZ!Box wordt niet gevonden, hoewel dit in de gebruikersinterface is ingeschakeld en draadloze instellingen kunnen worden uitgevoerd.

Oorzaak

  • Tijdens het uitvoeren van het herstelprogramma werd de draadloze functie uitgeschakeld en is pas weer beschikbaar nadat er een internetverbinding tot stand is gebracht.

1 Voorbereidingen

  1. Verbind een computer met een netwerkkabel met een LAN-poort van de FRITZ!Box.

2 Internettoegang configureren

  1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
  3. Voer de internettoegangsgegevens in.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De draadloze functie wordt automatisch ingeschakeld nadat de FRITZ!Box de verbinding met internet tot stand heeft gebracht.