FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

Printer print niet bij gebruik met USB Remote Connection

Een aan de FRITZ!Box aangesloten printer die via FRITZ!Box remote connection met de computer is verbonden, reageert niet op printopdrachten.

1 Printerpoort in Windows 7 inschakelen

 1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Apparaten en printers".
 2. Klik met de rechtermuisknop op de printer die is verbonden met de FRITZ!Box en selecteer "Eigenschappen van printer" in het contextmenu.
 3. Klik op het tabblad "Poorten".
 4. Schakel de optie "USB00[x] Virtuele printerpoort voor USB" in. Als op de computer geen extra printer is geïnstalleerd, is de naam van deze poort "USB001 Virtuele printerpoort voor USB".

  Opmerking:De poort "avm: FRITZ!Box USB printer port" mag niet worden gebruikt als de functie USB remote connection wordt gebruikt.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Firewall van de computer configureren

Een firewall op de computer met FRITZ!Box USB Remote Connection kan de communicatie tussen het programma en de FRITZ!Box verstoren:

 • Of: Je configureert in de firewall een uitzondering voor het programma FRITZ!Box USB remote connection.
  • OfStel de configuratie van de firewall zodanig in dat inkomende en uitgaande TCP- en UDP-verbindingen van poort 2066 op de FRITZ!Box naar iedere poort op de computer worden toegestaan.

   Opmerking:De fabrikant kan je informeren over het configureren van de firewall, bijvoorbeeld via het handboek.