FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service
Not your product?

FRITZ!WLAN Repeater via draadloos netwerk met het thuisnetwerk verbinden

Met de FRITZ!WLAN Repeater kun je het draadloze bereik (WiFi) van je FRITZ!Box op een gemakkelijke en efficiënte manier vergroten. Configureer hiervoor de draadloze verbinding tussen repeater en FRITZ!Box veilig per WPS (WiFi Protected Setup).

Afb.: Verbindingsscenario voor het verbindingstype draadloze brug

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!WLAN Repeater laden

Om de volgende instellingen door te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!WLAN Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

2 FRITZ!WLAN Repeater met het thuisnetwerk verbinden

  1. Om de FRITZ!WLAN Repeater te configureren, steek je deze in een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box.
  2. Wacht tot de "Power"-led en de "WLAN"-led van de repeater blijven branden.
  3. Druk kort (ca. 1 seconde) op de "WPS"-knop van de FRITZ!WLAN Repeater. Nadat je de knop hebt losgelaten, begint de "WLAN"-led te knipperen.
  4. Binnen 2 minuten: Druk op de "WLAN"-knop van de FRITZ!Box en houd deze gedurende ongeveer 6 seconden ingedrukt tot de "WLAN"-led begint te knipperen.
  5. Zodra één of meer signaalsterkte-leds van de repeater blijven branden, is de configuratie voltooid.

3 FRITZ!WLAN Repeater optimaal plaatsen

Voor een optimale uitbreiding van het bereik, moet de repeater een snelle en stabiele draadloze verbinding met het thuisnetwerk hebben: