FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

Toegang tot meerdere IP-netwerken achter een FRITZ!Box verkrijgen via een VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Boxes

Via VPN (Virtual Private Network) kun je veilig versleutelde internetverbindingen tot stand brengen tussen twee FRITZ!Box-netwerken op verschillende locaties. Een computer in het IP-netwerk van een van de FRITZ!Boxes kan toegang krijgen tot alle netwerkapparaten in het IP-netwerk van de andere FRITZ!Box via deze VPN-verbinding.

Als een van de twee FRITZ!Box-netwerken een netwerkrouter heeft die het IP-netwerk van deze FRITZ!Box verbindt met een tweede IP-netwerk, dan zijn er aanvullende instellingen nodig om ook toegang te krijgen tot netwerkapparaten in het tweede IP-netwerk via de VPN-verbinding.

Voorbeeldwaarden in deze handleiding

In deze handleiding zie je hoe je toegang kunt configureren van het netwerk van FRITZ!Box A tot een ander IP-netwerk achter FRITZ!Box B. Wanneer je de verbindingsinstellingen aanpast, moet je de waarden in dit voorbeeld vervangen door de waarden die je daadwerkelijk gebruikt.

 • IP-netwerk van FRITZ!Box A:
  192.168.10.0 (subnetmasker: 24 - 255.255.255.0)
 • IP-netwerk van FRITZ!Box B:
  192.168.20.0 (subnetmasker: 24 - 255.255.255.0)
 • IP-netwerk van de netwerkrouter die is verbonden met FRITZ!Box B:
  192.168.21.0 (subnetmasker: 24 - 255.255.255.0)
 • IP-adressen van de netwerkrouter in het netwerk van FRITZ!Box B:
  192.168.20.2 en 192.168.21.1

Voorwaarden / beperkingen

 • De software Configure FRITZ!Box VPN Connection is gebruikt om de VPN-verbinding te configureren.

  Opmerking:De software Configure FRITZ!Box VPN Connection is beschikbaar voor Windows 10 / 8 / 7 (64-bits/32-bits) op onze VPN-servicepagina.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 VPN-instellingen van FRITZ!Box A aanpassen

 1. Start de software Configure FRITZ!Box VPN Connection.
 2. Selecteer in het venster "Existing Configurations" de MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box A (pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net) en klik op "Explorer".
 3. Open het bestand "fritzbox_[...].cfg" met een teksteditor (bijvoorbeeld WordPad).
 4. Ga naar "accesslist" en voeg hier het IP-netwerk toe van de netwerkrouter die met FRITZ!Box B is verbonden:
  • acesslist =
  • "permit ip any 192.168.20.0 255.255.255.0",
  • "permit ip any 192.168.21.0 255.255.255.0";

   Belangrijk:Scheid de IP-netwerken met een komma en sluit de waarde voor "accesslist" af met een puntkomma!

 5. Sla de wijzigingen op en importeer het aangepaste bestand "fritzbox_[...].cfg" naar FRITZ!Box A.

2 Statische IP-route configureren in FRITZ!Box B

Je moet een statische IP-route configureren in FRITZ!Box B als je wilt dat netwerkapparaten toegang krijgen tot het IP-netwerk van de netwerkrouter (192.168.21.0/24) via FRITZ!Box B:

 1. Klik op "Home Network" in de gebruikersinterface van FRITZ!Box B.
 2. Klik op "Home Network Overview" of "Network" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Network Settings".
 4. Klik op "IPv4 Routes".
 5. Klik op de knop "New IPv4 Route".
 6. Geef bij "IPv4 network" het IP-netwerk op van de netwerkrouter die is verbonden met FRITZ!Box B (192.168.21.0).
 7. Ga naar het veld "Subnet mask" en voer het subnetmasker in van het andere IP-netwerk (255.255.255.0).
 8. Voer bij "Gateway" het IP-adres in van de netwerkrouter in het netwerk van FRITZ!Box B (192.168.20.2) die de twee IP-netwerken verbindt.
 9. Schakel de optie "IPv4 route active" in.
 10. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Aanvullende IP-instellingen voor de VPN-verbinding aanpassen

IP-route configureren in netwerkrouter

 • Volg de instructies van de fabrikant om de netwerkrouter te configureren, zodat deze het IP-netwerk van FRITZ!Box B (192.168.20.0) verbindt met het eigen IP-netwerk (192.168.21.0).

  Opmerking:Als je een Windows-computer gebruikt met meerdere netwerkadapters als netwerkrouter, moet je "IP routing" inschakelen in Windows. Vraag Microsoft om informatie over het configureren van IP-routering.

Netwerkapparaten configureren in het IP-netwerk van de netwerkrouter

 • Op de netwerkapparaten kun je het IP-adres van de netwerkrouter van het eigen IP-netwerk (192.168.21.1) configureren als standaardgateway,
  • of:
 • Je kunt op de netwerkapparaten een statische IP-route configureren naar het IP-netwerk van FRITZ!Box B (192.168.20.0) dat de netwerkrouter als gateway gebruikt (192.168.21.1).