FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

Uitgaande telefoongesprekken via internet niet mogelijk

Het is niet mogelijk te bellen via internet met een telefoon die is verbonden met de FRITZ!Box. In het Event Log van de FRITZ!Box wordt mogelijk één van de volgende foutmeldingen, of een andere melding over het telefoonnummer, weergegeven:

 • "Registration of Internet telephone number [telefoonnummer] failed. Reason for error: DNS error"
 • "Registration of Internet telephone number [telefoonnummer] failed. Reason for error: Remote site not responding. Timeout."
 • "Registration of Internet telephone number [telefoonnummer] failed. Remote site reports reason for error: [40x, 50x, 500, 503]"
 • "Internet telephony registration failed [telefoonnummer] Reason for error: [401, 402, 403]"
 • "Internet telephony with [telefoonnummer] failed. Reason for error: [404, 405, 406, 407, 408, 50x]"
 • "Internet telephony with [telefoonnummer] via [provider] failed. Reason for error: Not Acceptable Here (488)"
 • "Internet telephony with [telefoonnummer] via [provider] failed. Reason for error: Timeout. The call was not accepted. [Melding]"
 • "Internetverbinding (telefonie) is verbroken."

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Provider wijst verbindingsopbouw af

Deze sectie is alleen van toepassing als bij het optreden van de fout het bericht: "Internet telephony [...] failed. Reason for error: Not Acceptable Here (488)" wordt weergegeven in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "System > Event Log". Met dit bericht geeft je provider aan dat de aangevraagde dienst niet ter beschikking staat voor jouw aansluiting. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren om een van de volgende redenen:

 • De provider ondersteunt de gevraagde codec niet.
 • De provider staat bellen met het bestemmingsnummer niet toe, bijvoorbeeld bellen met betaalnummers.
 • De provider ondersteunt geen gelijktijdige gesprekken.

Een oplossing door de FRITZ!Box is daarom niet mogelijk.

2 Locatiegegevens invoeren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst onder "Location Information" je land. Als je land niet in de lijst voorkomt, selecteer je "Other country".
 5. Voer bij "Country code" in het eerste veld de internationale toegangscode in en in het tweede veld het landnummer (bijvoorbeeld voor Duitsland "00" en "49", zie afb.).
 6. Voer bij "Area code" in het eerste veld het interlokale toegangsnummer in en in het tweede veld het netnummer (voor Berlijn bijvoorbeeld "0" en "30", zie afb.).

  Afb.: Landcode en netnummer invoeren (bijvoorbeeld voor Duitsland en Berlijn)

 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan en bevestig dat de procedure ook mag worden uitgevoerd bij de FRITZ!Box als je hiernaar wordt gevraagd.

3 FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

4 Juiste internettelefoonnummer en accountgegevens invoeren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Bel een nummer en controleer of de statusled voor het nummer groen of grijs is.
  • Groene led:
   • De accountgegevens voor je telefoonnummer zijn correct ingevoerd.
  • Grijze led:
   1. Verander het wachtwoord van je telefoonnummer bij je provider voor internettelefonie.

    Belangrijk:Gebruik een wachtwoord dat je niet eerder hebt gebruikt. Doorgaans kun je je wachtwoord wijzigen op je persoonlijke klantomgeving op de website van je provider.

   2. Configureer nogmaals het telefoonnummer in de gebruikersinterface.
   3. Als de statusled nog steeds grijs is, neem je contact op met je provider voor internettelefonie om je telefoonnummer en accountgegevens te laten controleren.

5 FRITZ!Box configureren voor telefoneren via een andere router

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als de FRITZ!Box niet zelf verbinding maakt met internet, maar de internetverbinding van een andere router in het netwerk gebruikt:

6 Analoge telefoon instellen op toonkiezen

 • Stel je telefoon in op "toonkiezen" (DTMF, TDK, toondrukkiezen) en niet op "pulskiezen". Informatie over de configuratie vind je in het handboek, of neem rechtstreeks contact op met de fabrikant van het apparaat.

  Opmerking:Als je een toon hoort wanneer je op een nummertoets drukt, is je telefoon ingesteld op "toonkiezen". Als je klikgeluiden hoort, is je telefoon ingesteld op "pulskiezen".

7 ISDN-telefoon aansluiten en configureren

Voorbereidingen

 • Stel de apparatuur zodanig in, dat hiermee de speciale tekens (bijv. * en #) kunnen worden gekozen dan wel toetsensequenties (sequenties van tekens en cijfers, bijv. *121#) kunnen worden verzonden.

  Opmerking:Veel Gigaset-telefoons kunnen als volgt worden geconfigureerd: Selecteer "Operation at a PBX" in het menu van de telefoon, selecteer "Dialing options" en schakel vervolgens de optie "Dial * and #" in.

Overdracht van tekstgegevens uitschakelen op je ISDN-telefoon

Wanneer je een ISDN-telefoon gebruikt om te bellen, stuurt de FRITZ!Box tekstgegevens naar de telefoon. Hierdoor kun je op de display van je telefoon bijvoorbeeld zien welk nummer wordt gebruikt voor het gesprek. Sommige ISDN-telefoons kunnen deze tekst echter niet correct verwerken. Schakel daarom bij wijze van test deze functie uit in de FRITZ!Box:

 1. Voer op de telefoon #960*0* in en druk op de oproeptoets (hoorn opnemen).
 2. Leg na ca.3 seconden weer op.

  Opmerking:Je kunt deze functie weer inschakelen met #960*2*.

Energiespaarmodus uitschakelen op je ISDN-telefoon

De FRITZ!Box is voorzien van een aantal functies om energie te besparen. Onder andere wordt de communicatie tussen de interne S0-bus van de FRITZ!Box en het ISDN-apparaat beëindigd als er geen activiteit is.

Sommige ISDN-apparaten hebben problemen met deze functie. Je moet deze functie dus uitschakelen in de FRITZ!Box:

 1. Voer op de telefoon #966*1* in en druk op de oproeptoets (hoorn opnemen).
 2. Leg na ca.3 seconden weer op.

  Opmerking:Je kunt deze functie weer inschakelen met #966*0*.

ISDN-telefoon opnieuw instellen

 • Verwijder alle (MSN-)nummers, alle carier select-codes en alle kiesregels van de telefoon.

Eén ISDN-telefoon aansluiten

 1. Ontkoppel alle eindapparaten (bijvoorbeeld telefoon, telefooncentrale, faxapparaat) en kabels van de poort "FON S0".
 2. Sluit één telefoon aan op de poort "FON S0". Sluit de telefoon niet aan op de FRITZ!Box via een telefooncentrale of een ISDN-hub.
 3. Controleer of je nu kunt bellen met de ISDN-telefoon.
  • Als je niet zelf kunt bellen (uitgaande oproepen niet mogelijk):
   • Ga verder met de volgende sectie. Sluit de andere telefoontoestellen nu nog niet aan.
  • Als je wel kunt bellen, dan is er een defect in een ander apparaat of in de kabel daarvan, of is een apparaat onjuist geconfigureerd (bijvoorbeeld onjuiste telefoonnummers, kiesregels). Ga als volgt te werk om uit te zoeken welk apparaat het probleem veroorzaakt:
   • Sluit de andere ISDN-apparaten weer aan. Sluit maximaal één ISDN-apparaat zonder eigen stroomtoevoer aan op de poort "FON S0".
    • Als de fout zich opnieuw voordoet nadat je een bepaald ISDN-apparaat hebt aangesloten, dan heeft dat apparaat of de kabel van dat apparaat een defect.
    • Als de fout zich opnieuw voordoet nadat je een telefooncentrale hebt aangesloten, dan is de telefooncentrale defect of verkeerd geconfigureerd (bijvoorbeeld onjuiste telefoonnummers, onjuiste kiesregels, carier select-procedure).

8 FRITZ!App Fon configureren

Telefoonnummers toewijzen aan FRITZ!App Fon

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik bij FRITZ!App Fon op de knop (Bewerken). FRITZ!App Fon is tijdens de installatie automatisch geconfigureerd met de naam van de telefoon op de poort "LAN/WLAN".
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Outgoing calls" het nummer dat FRITZ!App Fon moet gebruiken om te bellen.
 5. Selecteer de nummers waarop FRITZ!App Fon moet reageren wanneer je wordt gebeld.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

HD-telefonie uitschakelen

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als het probleem zich voordoet wanneer je FRITZ!App Fon op een iOS-apparaat gebruikt:

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik op "More" en vervolgens op "Settings".
 3. Schakel de optie "HD telephony" uit.

Alternatieve microfoon inschakelen

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als het probleem zich voordoet wanneer je FRITZ!App Fon op een Android-apparaat gebruikt:

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik op "More" en vervolgens op "Settings".
 3. Tik op de menuknop van de telefoon en vervolgens op "Advanced".
 4. Schakel de optie "Alternative microphone" in.

9 Telefoon opnieuw configureren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Verwijder de telefoon waarmee je niet kunt bellen. Dit kun je doen door op de knop (Verwijderen) te klikken.
 4. Configureer de telefoon opnieuw met behulp van de wizard voor telefoontoestellen: klik op de knop "Configure New Device" en volg de instructies.

  Belangrijk:Gebruik de wizard voor telefoonapparaten nietom FRITZ!App Fon te configureren. FRITZ!App Fon wordt automatisch opnieuw geconfigureerd wanneer je FRITZ!App Fonvolledig afsluit en de app dan opnieuw start.

10 HD-telefonie uitschakelen

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als het probleem zich voordoet met een draadloze telefoon:

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Cordless Telephones".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor de betreffende telefoon.
 4. Klik op het tabblad "Telephony Device Features".
 5. Selecteer in de sectie "HD Telephony" in de vervolgkeuzelijst de optie "HD disabled".
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box is nu volledig geconfigureerd voor inkomende- en uitgaande verbindingen via het internet. Andere oorzaken kunnen bijvoorbeeld technische problemen bij je provider voor internettelefonie zijn.