FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

Led-display van een smart-apparaat in je thuisnetwerk uitschakelen

De lampjes geven je voortdurend informatie over de huidige bedrijfs- en verbindingsstatus van het smart apparaat in je thuisnetwerk. Als je deze informatie niet nodig hebt of als de brandende lampjes je storen wanneer je het apparaat op een bepaalde plaats gebruikt (zoals in de buurt van een televisie of in de slaapkamer), dan kun je ze permanent uitschakelen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Led-display uitschakelen met de FRITZ!Box-gebruikersinterface

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "Smart Home" in het menu "Home Network".
  3. Selecteer de optie "All smart home devices" (indien beschikbaar) in de vervolgkeuzelijst "viewing".
  4. Klik op de knop (Bewerken) voor het smart apparaat in het thuisnetwerk.
  5. Klik op "Additional settings".
  6. Schakel de optie "LED display on" uit.
  7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

De lampjes zijn permanent uitgeschakeld. Alle andere functies zijn beschikbaar zonder beperkingen. Als je op een knop drukt op het apparaat, bijvoorbeeld om de aansluiting handmatig in- of uit te schakelen, geven de lampjes kort de huidige bedrijfs- en verbindingsstatus weer. De lampjes gaan na ongeveer 60 seconden automatisch weer uit.