FRITZ!Box 7430 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7430 Service

Afspeellijsten worden niet of deels afgespeeld

Afspeelapparaten of software geven niet alle afspeellijsten op de FRITZ!Box Media Server weer of er worden alleen enkele van de audiobestanden in een afspeellijst afgespeeld.

Opmerking:Als zelfs de FRITZ!Box Media Server de audiobestanden niet kan weergeven, voer je de stappen in deze handleiding uit.

Oorzaak

 • De betreffende afspeellijsten bevatten onjuiste, ongeldige of onvolledige padnamen.

Padnamen corrigeren in de afspeellijst

Elke afspeellijst bevat informatie over de plaats waar alle vermelde bestanden zijn opgeslagen. De bestanden kunnen alleen worden afgespeeld als de FRITZ!Box de padnaam in de afspeellijst juist kan aflezen:

Voorbeeld:
Je hebt een afspeellijst op je computer gemaakt en deze samen met de muziekbestanden gekopieerd naar een USB-opslagapparaat dat is verbonden met de FRITZ!Box. De FRITZ!Box kan deze afspeellijst niet afspelen als deze verwijst naar de vorige map waar de bestanden waren opgeslagen (bijvoorbeeld C:\Users\WilliamSmith\Music\...), en niet naar de huidige locatie.

 • Corrigeer de padnamen in de afspeellijst (bijvoorbeeld met een teksteditor) en vervang alle absolute padnamen met relatieve padnamen,
  • of,
  • maak een nieuwe afspeellijst met relatieve padnamen (bijvoorbeeld met de Playlist Creator-software).
  • Hierbij moet je het volgende weten over absolute en relatieve padnamen:
   • Absolute padnamen:
    • Absolute padnamen bevatten het volledige pad naar een bestand, te beginnen met de naam van het station of de schijf waarop het bestand is opgeslagen.
    • In de meeste besturingssystemen (bijvoorbeeld Windows, Apple OS X) worden schijven en stations op verschillende manieren beheerd, maar ze worden wel altijd gebruikt als referentiepunt voor padnamen. Daarom zijn absolute padnamen niet geschikt voor afspeellijsten.

     Voorbeeld van een absolute padnaam in Windows:
     C:\Users\WilliamSmith\Music\King Dude\King Dude & Chelsea Wolfe - Be Free.mp3

   • Relatieve padnamen:
    • Bij relatieve padnamen wordt een deel van het pad weggelaten, bijvoorbeeld de naam van het station. De padnaam wordt geïnterpreteerd vanaf een bepaald punt, doorgaans de locatie waar het bestand is opgeslagen.
    • Relatieve padnamen zijn geschikt voor afspeellijsten omdat de afspeellijst alleen hoeft te worden gewijzigd als de relatieve toewijzing van de bestanden en afspeellijst verandert. Als de bestanden en de afspeellijst in dezelfde map staan, kun je ze bijvoorbeeld naar een willekeurige locatie verplaatsen zonder dat je de afspeellijsten hoeft te wijzigen.

     Voorbeeld van een relatieve padnaam in Windows:
     ..\Music\King Dude\King Dude & Chelsea Wolfe - Be Free.mp3