FRITZ!Box 7430 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7430 Service

Radiatorthermostaat gebruiken in het FRITZ!Box-thuisnetwerk

Intelligente radiatorthermostaten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 300 en Comet DECT, kun je via een versleutelde DECT-verbinding (DECT-ULE) integreren in het FRITZ!Box-thuisnetwerk. Vervolgens kun je via de gebruikersinterface van je FRITZ!Box een individueel verwarmingsprogramma configureren, of de thermostaat onderweg bedienen via internet.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De radiatorthermostaat is aangepast en gemonteerd op de radiatorkraan. Informatie over het monteren en aanpassen vind je in de betreffende handleiding.
 • Er kunnen maximaal twaalf radiatorthermostaten worden aangemeld bij de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 DECT-verbinding tot stand brengen

 1. Druk op de DECT-knop op de FRITZ!Box en houd deze ingedrukt tot de DECT- of Info-led van de FRITZ!Box begint te knipperen.
 2. Druk binnen 2 minuten op de knop "MENU" op de radiatorthermostaat.
 3. Gebruik de instelknop op de radiatorthermostaat om de menuoptie "FUNK" te selecteren en druk vervolgens de knop "OK".
 4. Wacht totdat "SUCH" begint te knipperen in het display en druk vervolgens op de knop "OK".
  • In het display wordt kort "OK" weergegeven.

De radiatorthermostaat wordt nu automatisch bij de FRITZ!Box aangemeld. Zodra in het display van de radiatorthermostaat het antennesymbool voortdurend brandt, is de DECT-verbinding tot stand gebracht.

2 Radiatorthermostaat configureren

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Indien beschikbaar, selecteer je in de vervolgkeuzelijst "viewing" de optie "All smart home devices".
 4. Klik bij het betreffende apparaat op de knop (Bewerken).
 5. Configureer de gewenste instellingen.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Toegang tot de radiatorthermostaat via internet

Je kunt de radiatorthermostaat ook onderweg bedienen via internet. Voor toegang maak je gebruik van de FRITZ!Box-gebruikersinterface: