FRITZ!Box 7430 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7430 Service

Bepaalde instellingen ontbreken in de FRITZ!Box-gebruikersinterface

Je wilt een bepaalde functie, zoals DynDNS, gebruiken of configureren in de gebruikersinterface. De bijbehorende instellingen (zoals menuopties, knoppen) worden echter niet weergegeven hoewel ze wel aanwezig zijn in de gebruikersinterface van een andere FRITZ!Box van hetzelfde type.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Geavanceerde weergave inschakelen

2 De functie kan niet worden gebruikt in de huidige bedrijfsmodus

Als bepaalde instellingen (bijvoorbeeld "online meter", "port sharing", "dynamic DNS", "IP settings" en "DSL information") nog steeds ontbreken, dan komt dit door de bedrijfsmodus van de FRITZ!Box (IP-clientmodus of draadloze repeater). Wanneer de FRITZ!Box wordt gebruikt als IP-client of draadloze repeater, zijn sommige instellingen niet beschikbaar omdat ze niet kunnen worden gebruikt of zinloos zijn in die bepaalde bedrijfsmodus.

Opmerking:Als je niet-beschikbare functies wilt gebruiken, kun je ze configureren in de FRITZ!Box of router van de FRITZ!Box.

3 Functie kan niet worden gebruikt met bepaalde edities van FRITZ!Box

Er zijn diverse edities van de FRITZ!Box beschikbaar. Sommige zijn beschikbaar in bepaalde landen (bijvoorbeeld speciale edities voor Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk of internationale edities), en sommige edities zijn bedoeld voor een specifieke internetprovider. De functies in de verschillende edities kunnen verschillen. Bijgevolg zijn de bijbehorende instellingen (zoals menuopties, knoppen) niet beschikbaar, hoewel ze wel worden aangeboden op een andere FRITZ!Box van hetzelfde type.