FRITZ!Box 7430 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7430 Service

Voortdurend opnieuw opstarten: Meerdere lampjes knipperen

De FRITZ!Box start voortdurend opnieuw op. Daarbij knipperen alle of meerdere leds herhaaldelijk kort of ononderbroken achter elkaar. Door het permanent opnieuw opstarten heb je geen toegang tot de gebruikersinterface van de FRITZ!Box. Bepaalde of alle functies van de FRITZ!Box werken niet goed.

Belangrijk:Als de FRITZ!Box af en toe opnieuw opstart, ga je te werk zoals beschreven in deze handleiding.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 FRITZ!Box opnieuw opstarten

 • Ontkoppel de FRITZ!Box gedurende 5 seconden van de stroomvoorziening.

  Opmerking:De instellingen van de FRITZ!Box blijven daarbij behouden. Het opnieuw opstarten duurt ongeveer 2 minuten. Gedurende deze tijd heb je geen toegang tot de gebruikersinterface.

2 Juiste netvoeding gebruiken

Het gebruik van een ongeschikte netvoeding voor de FRITZ!Box is een van de meest voorkomende oorzaken van storingen. Vaak wordt bijvoorbeeld de netvoeding van een ander FRITZ!Box-model gebruikt:

3 USB-apparaten bij wijze van test verwijderen

De storing kan worden veroorzaakt door interferentie van USB-apparaten die op de FRITZ!Box zijn aangesloten. Dit kunnen defecte USB-apparaten zijn of apparaten waarvan het systeemgeheugen of het bestandssysteem is beschadigd. Apparaten met een stroomverbruik van meer dan 500 mA, bijvoorbeeld harde schijven van 2,5 inch, UMTS-sticks, kunnen ook interferentie veroorzaken.
Ga stap voor stap te werk om te testen of een USB-apparaat de storing veroorzaakt:

 1. Verwijder alle USB-apparaten van de FRITZ!Box.
 2. Controleer gedurende een voldoende lange periode of het probleem opnieuw optreedt.
 3. Sluit de USB-apparaten één voor één afzonderlijk weer aan.
 4. Ga na bij welk USB-apparaat het probleem opnieuw optreedt.
 5. Sluit dit apparaat bij wijze van test aan op de FRITZ!Box via een USB-hub met eigen stroomvoorziening.

  Conform de USB-specificatie mag het stroomverbruik van een USB-apparaat niet hoger zijn dan 500 mA. Als het stroomverbruik van het apparaat hoger is, moet het met de FRITZ!Box worden verbonden via een USB-hub met een eigen stroomvoorziening (actieve USB-hub).

 6. Vervang dit apparaat bij wijze van test als het probleem ook via de actieve hub optreedt.

4 FRITZ!Box terugzetten