FRITZ!Box 7430 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7430 Service

Probleem bij het bijwerken van FRITZ!OS: Lampje "Info" of meerdere lampjes blijven knipperen

Wanneer je FRITZ!OS bijwerkt, wordt de procedure voor opnieuw opstarten niet beëindigd en loopt de FRITZ!Box vast.

In dit geval

 • knipperen alle lampjes of alleen het lampje "Info" rood of geel
 • kun je de FRITZ!Box-gebruikersinterface mogelijk niet openen (http://fritz.box)
 • wordt mogelijk alleen een witte pagina met de foutmelding "firmwarecfg: ERROR Error: opening page ../html/index.html" weergegeven in je webbrowser.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Voorbereiding

Voor de hier vermelde methoden moeten altijd de volgende voorbereidende stappen worden genomen:

FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Schakel de FRITZ!Box uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
 2. Schakel de repeater na 5 seconden weer in.

  Opmerking:De instellingen van de FRITZ!Box worden niet verwijderd bij het opnieuw opstarten. Het opnieuw opstarten duurt ongeveer 2 minuten. Gedurende die tijd heb je geen toegang tot de gebruikersinterface.

Cache van je webbrowser legen

 • Leeg de cache van je webbrowser:
   • Google Chrome
    1. Klik op de knop (Google Chrome aanpassen en beheren) rechts van de adresbalk van Chrome.
    2. Klik op "More tools" en vervolgens op "Clear browsing data...".
    3. Selecteer "the beginning of time" in het venster "Clear browsing data".
    4. Selecteer "Cookies and other site and plugin data" en "Cached images and files".
    5. Klik op "Clear browsing data".
   • Mozilla Firefox
    1. Klik op de knop (Menu openen) rechtsboven in Firefox.
    2. Klik op "History" en vervolgens op "Clear Recent History".
    3. Selecteer "Everything" en klik op "Clear Now".
   • Microsoft Edge
    1. Klik op de knop (Meer acties) rechtsboven in Edge en klik vervolgens op "Settings".
    2. Klik op "Choose what to clear" onder "Clear browsing data".
    3. Schakel de optie "Cached data and files" in en klik op "Clear".
   • Microsoft Internet Explorer
    1. Klik op de knop (Extra) rechtsboven in Internet Explorer.
    2. Klik op "Internet Options" en vervolgens op "General".
    3. Klik op de knop "Delete".
    4. Schakel de optie "Temporary Internet files" in en klik op "Delete".
   • Apple Safari
    1. Klik in de menubalk van Safari op "Safari" en klik vervolgens op "Preferences".
    2. Klik op "Advanced" in de instellingen en schakel de optie "Show 'Develop' menu in menu bar" in.
    3. Klik in de menubalk op "Develop" en klik vervolgens op "Empty Caches".
    4. Klik op "Safari" in de menubalk en klik vervolgens op "Reset Safari".
    5. Klik in het volgende venster op de knop "Reset".

2 Controleren of de update is gelukt

 1. Open de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  • Als de gebruikersinterface een paar minuten nadat het lampje "Info" is gedoofd nog steeds niet wordt geopend:
   • Gebruik de hersteltool om de FRITZ!Box te resetten. De update wordt dan geïnstalleerd door de hersteltool.
 2. Controleer welke versie van FRITZ!OS wordt weergegeven op de pagina "Overview".
  • Als de nieuwe versie wordt weergegeven, is de update gelukt.
  • Als een oude versie wordt weergegeven:
   • Herhaal de procedure voor de online-update.
    • Als de online-update niet lukt, voer je de update handmatig uit, zoals beschreven in de volgende sectie.

3 Updateprocedure herhalen

FRITZ!OS-bestand opnieuw downloaden

Het FRITZ!OS-bestand is mogelijk niet geschikt voor je FRITZ!Box of het bestand is niet volledig gedownload. Download het bestand opnieuw:

 1. Roep ftp://ftp.avm.de/fritz.box op in je webbrowser.
 2. Navigeer naar de map voor je FRITZ!Box-model, vervolgens naar de submap "firmware" en ten slotte naar de map "english".

  Opmerking:De volledige naam van je FRITZ!Box-model kun je vinden in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op de pagina "Overview" en op de onderkant van het apparaat.

 3. Download de meest recente versie van FRITZ!OS (bestandsextensie ".image") voor je FRITZ!Box naar de computer.

Internetverbinding verbreken en alle actieve programma's sluiten

LET OP!Schakel firewalls alleen uit tijdens het bijwerken van FRITZ!OS en schakel ze weer in voordat je verbinding maakt met internet. Deze software beveiligt je computer tegen aanvallen vanaf internet en voorkomt dat andere bedreigingen (bijvoorbeeld computervirussen) worden uitgevoerd.

 1. Verwijder de kabel tussen je FRITZ!Box en je DSL-lijn of het apparaat dat verbinding maakt met internet.
 2. Sluit alle actieve programma's die op de achtergrond worden uitgevoerd, zoals virusscanners, firewalls, enzovoort.

FRITZ!Box verbinden met de computer

 1. Gebruik de meegeleverde netwerkkabel om de computer rechtstreeks aan te sluiten op een poort "LAN" op de FRITZ!Box. 
 2. Verbreek alle andere verbindingen tussen je FRITZ!Box en netwerk- en USB-apparaten.

Firmware handmatig bijwerken

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Update" in het menu "System".
 3. Klik op de tab "FRITZ!OS File".
 4. Klik op "Save Settings".

  Opmerking:Sla je FRITZ!Box-instellingen weer op onder "System > Backup" direct nadat de installatie is voltooid. Op die manier kun je altijd gemakkelijk een werkende configuratie herstellen.

 5. Klik op de knop "Browse..." of "Choose File".
 6. Selecteer het updatebestand dat je hebt gedownload (imagebestand) en klik op de knop "Open".
 7. Klik op de knop "Start Update".

4 FRITZ!Box opnieuw instellen

FRITZ!Box-instellingen opslaan

Hersteltool toepassen

FRITZ!Box-instellingen herstellen