FRITZ!Box 7490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7490 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Gekraak tijdens vaste telefoongesprekken via de ISDN-lijn

Tijdens vaste telefoongesprekken op de ISDN-lijn is steeds hinderlijk gekraak te horen. Daarbij maakt het niet uit of de telefoon met de FRITZ!Box is verbonden of rechtstreeks is aangesloten op de ISDN NT 1.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Bekabeling controleren

Fouten in de bekabeling blijven vaak onopgemerkt. Controleer daarom of de FRITZ!Box correct met de aansluiting is verbonden:

 1. Controleer de bekabeling naar de vaste telefoonaansluiting.

2 Alleen FRITZ!Box op de ISDN NT 1 aansluiten

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als je parallel aan de FRITZ!Box nog andere apparaten hebt aangesloten op de ISDN NT 1:

 1. Ontkoppel alle ISDN-verdelers, alle ISDN-apparaten inclusief de kabels en eventuele andere kabels van de ISDN NT 1.
 2. Gebruik de originele kabel om de FRITZ!Box te verbinden met de ISDN NT 1. Sluit geen andere apparaten aan.
 3. Als de FRITZ!Box ook nu niet goed werkt, ga je verder met de volgende maatregel.
  • Als alleen de FRITZ!Box is aangesloten en deze zonder problemen werkt, wordt het probleem niet veroorzaakt door de FRITZ!Box. Oorzaken kunnen dan verkeerde aansluitkabels, een defect ISDN-apparaat of een verkeerd getermineerde S0-bus of verdeler zijn. De storing kan doorgaans door de volgende maatregelen worden opgelost:
   1. Gebruik voor ISDN-apparaten geen aansluitkabels die langer zijn dan 10m.
   2. Als het probleem optreedt bij het gebruik van een ISDN-verdeler: Sluit een voorgemonteerde weerstand aan op een poort van de ISDN-verdeler als dat nog niet het geval is, of als de ISDN-verdeler nog niet is getermineerd.
   3. Gebruik zo kort mogelijke ISDN-kabels om alle ISDN-apparaten rechtstreeks met de ISDN-verdeler te verbinden. Sluit geen verdere S0-busverlengingen aan op de ISDN-verdeler.
   4. Als er een S0-bus is aangelegd: koppel alle vertakkingen van de S0-bus los, die niet rechtstreeks naar een ISDN-apparaat leiden.
   5. Controleer of het einde van de S0-bus met twee afsluitweerstanden van 100 ohm is getermineerd en of de terminering is ingeschakeld in de ISDN NT 1. Als de ISDN-NT 1 zich in het midden van een S0-businstallatie bevindt, moeten aan beide uiteinden van de bus afsluitweerstanden worden aangesloten. De weerstanden in de ISDN NT 1 moet je in dit geval uitschakelen.
   6. Koppel alle ISDN-kabels van de ISDN NT 1 en/of S0-bus los waaraan geen ISDN-apparaten zijn aangesloten.
   7. Gebruik maximaal 12 ISDN-contactdozen. Sluit niet meer dan acht ISDN-apparaten aan op elke ISDN-contactdoos.

3 DSL-splitter en ISDN NT 1 vervangen

 1. Vervang de DSL-splitter en de ISDN NT 1. Probeer niet dezelfde typen apparaten te gebruiken.

  Opmerking:Een nieuwe DSL-splitter en ISDN NT 1 verkrijg je bij je DSL-provider.