FRITZ!Box 7490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7490 Service

Luide achtergrondruis bij het gebruik van FRITZ!DECT Repeater

Zodra je een FRITZ!DECT Repeater registreert bij de FRITZ!Box, hoor je een luide achtergrondruis wanneer je belt met een draadloze telefoon.

Oorzaak

 • De repeater is niet goed aangesloten op de FRITZ!Box of deze is verkeerd geplaatst:

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

DECT is een technologie die voortdurend verder wordt ontwikkeld. Als je er zeker van wilt zijn dat je FRITZ!Box up-to-date is, installeer je eerst het meest recente FRITZ!OS:

2 FRITZ!Box configureren

Versleuteling inschakelen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Base Station" in het menu "DECT".
 3. Ga naar de sectie "Security" en schakel de optie "Permit only secure DECT connections (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de optie is uitgeschakeld, moet je de FRITZ!Box opnieuw opstarten zodra je de gebruikersinterface gebruikt ("System > Backup > Restart").

Pincode instellen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Base Station" in het menu "DECT".
 3. Ga naar de sectie "Registration" en voer "0000" in als pincode.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Belangrijk:Je kunt de pincode niet meer wijzigen wanneer je de repeater hebt geregistreerd!

3 Repeater opnieuw registreren

Registratie van repeater ongedaan maken

 • Houd de knop "DECT" op de repeater ten minste 6 seconden ingedrukt en herhaal deze procedure meteen nog een keer.

Het lampje "DECT" begint te knipperen zodra de registratie van de repeater ongedaan is gemaakt.

FRITZ!Box opnieuw starten

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

DECT-verbinding tot stand brengen

 1. Sluit de repeater aan op een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box en houd de knop "DECT" op de repeater gedurende 6 seconden ingedrukt.
 2. Druk binnen 2 minuten op de knop "DECT" op de FRITZ!Box. Houd de knop ten minste 6 seconden ingedrukt totdat het lampje "DECT" of "Info" op de FRITZ!Box begint te knipperen.

De repeater registreert zichzelf automatisch bij de FRITZ!Box. Het lampje "DECT" op de repeater blijft branden zodra de DECT-verbinding tot stand is gebracht.

Belangrijk:Nadat de verbinding tot stand is gebracht, controleert de FRITZ!Box of er nieuwe firmware beschikbaar is voor de repeater. Als er een nieuwe versie van de firmware wordt gevonden, wordt deze meteen bijgewerkt. De lampjes op de repeater knipperen niet meer zodra de updateprocedure is voltooid. Dit proces kan enkele minuten duren.

4 Ideale plaats vinden voor de repeater

 • Kies voor de repeater een plaats waar een telefoon die rechtstreeks met de FRITZ!Box is verbonden, perfecte ontvangst heeft. Het lampje "DECT" op de repeater moet blijven branden. Als het lampje knippert, dan is de repeater niet verbonden met de FRITZ!Box. Wanneer je een plaats kiest voor de repeater, moet de spraaktransmissie in beide richtingen op die plaats volkomen interferentievrij zijn, zelfs wanneer je elk van je telefoons gebruikt als de repeater is uitgeschakeld. Anders kun je de repeater beter ergens anders plaatsen.