FRITZ!Box 7490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7490 Service

Push services configureren

Met de Push service kun je jezelf regelmatig of bij bepaalde gebeurtenissen e-mails laten toesturen met verbindings- en gebruiksgegevens van de FRITZ!Box. De FRITZ!Box informeert je dan bijvoorbeeld als een nieuw FRITZ!OS beschikbaar is, over nieuwe berichten op het antwoordapparaat, of als je een oproep hebt gemist. Daarnaast kun je jezelf bijvoorbeeld voor iedere FRITZ!OS-update automatisch een back-upbestand laten sturen met de instellingen.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Er moet een e-mailaccount worden gebruikt met een POP3 e-mailserver.
 • POP3-toegang moet zijn ingeschakeld bij de e-mailprovider.

  Opmerking:In de instellingen van je e-mailaccount schakel je de toegang in. Informatie over de werkwijze verkrijg je rechtstreeks bij je e-mailprovider.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 E-mailaccountgegevens invoeren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Push Service".
 3. Klik op de knop "Configure Push Service", of als deze niet beschikbaar is, op het tabblad "Sender".
 4. Voer je e-mailadres en het bijbehorende e-mailwachtwoord in.

  Belangrijk:Het wachtwoord voor het e-mailaccount is niet hetzelfde wachtwoord als het wachtwoord voor toegang tot je persoonlijke klantgegevens.

 5. Klik op "Account Information - Additional Settings".
  • Als je e-mailprovider een in de FRITZ!Box voorgeconfigureerde provider is, worden de volgende waarden automatisch toegevoegd.
 6. Voer in het invoerveld "E-mail user name" de gebruikersnaam van het e-mailaccount in.
 7. Voer bij "SMTP server" de SMTP-server in.
 8. Voer bij "Port" het poortnummer in waarover de server communiceert, bijvoorbeeld 587, als de server niet communiceert via poort 25. Informatie over de benodigde gegevens voor de SMTP-server verkrijg je bij je e-mailprovider.
 9. Schakel de optie "This server supports a secure connection (SSL)" in, als de server deze verbinding ondersteunt.
 10. Klik op de knop "Next".
  • Er wordt een test-e-mail gestuurd aan het e-mailadres dat je hebt ingevoerd.

2 Push services inschakelen

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Push Service".
 3. Klik op de knop (bewerken) voor elke pushservice die je wilt gebruiken.
 4. Schakel de optie "Push service enabled" in en configureer elke afzonderlijke pushservice (bijvoorbeeld het e-mailadres waarnaar e-mails van de pushservice moeten worden gestuurd).
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.