FRITZ!Box 7490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7490 Service

Afzonderlijke webpagina's kunnen niet of niet juist worden weergegeven

Sommige (maar niet alle) webpagina's kunnen niet worden weergegeven op een netwerkapparaat (zoals een computer, smartphone) dat is verbonden met de FRITZ!Box. De betreffende webpagina's worden niet of niet juist weergegeven (bijvoorbeeld onvolledige of verschoven weergave van de webpagina, ontbrekende afbeeldingen).

Belangrijk: Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Proberen de webpagina later te openen

Websites kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als er onderhoud wordt verricht:

 • Open de webpagina later.

2 DNS-server configureren in de FRITZ!Box

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Account Information" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "DNS Server".
 4. Schakel de optie "Use DNSv4 servers assigned by the Internet service provider (recommended)" in.
 5. Als de sectie "DNSv6 Servers" wordt weergegeven, schakel je de optie "Use DNSv6 servers assigned by the Internet service provider (recommended)" in.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Netwerkapparaat als DHCP-client instellen

Als je zeker wilt zijn dat het netwerkapparaat altijd de juiste IP-instellingen gebruikt, moet je het configureren als DHCP-client (de meeste netwerkapparaten en besturingssystemen zijn geconfigureerd als DHCP-client in de fabrieksinstellingen):

4 Filter voor websites uitschakelen

Als ouderlijk toezicht onjuist is geconfigureerd in de FRITZ!Box, worden webpagina's mogelijk niet juist of helemaal niet weergegeven. Schakel het filter voor webpagina's in de FRITZ!Box uit om dit te testen:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst voor het betreffende netwerkapparaat het toegangsprofiel "Unrestricted".
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Als je de betreffende webpagina's nu wel kunt openen of als de webpagina's wel correct worden weergegeven, dan is het filter voor webpagina's in het ouderlijk toezicht op de FRITZ!Box de oorzaak dat de pagina's niet worden weergegeven.

Sommige webpagina's kunnen niet worden weergegeven wanneer de whitelist is ingeschakeld, omdat de webpagina's inhoud laden van andere pagina's die niet op de whitelist staan. Als je bijvoorbeeld www.wikipedia.org wilt openen, worden ook gegevens van www.wikimedia.org geladen. Als alleen wikipedia.org op de whitelist voorkomt, kan deze webpagina niet juist worden weergegeven.

In dit verband is doorgaans ook rechtstreekse IP-toegang tot websites geblokkeerd wanneer het filter voor webpagina's is ingeschakeld. Dit betekent dat je bijvoorbeeld niet meer het IP-adres 212.42.244.80 kunt invoeren in plaats van www.avm.de om de AVM-website op te roepen.

Opmerking:In de gebruikersinterface onder "Internet > Filters > Lists" kun je zien welke IP-adressen niet kunnen worden aangeroepen omdat de FRITZ!Box dit verhindert, en je kunt deze adressen indien gewenst vrijgeven.

Je kunt kiezen om internettoegang voor het betreffende apparaat niet te beperken, of je kunt het filter voor webpagina's aanpassen in het ouderlijk toezicht op de FRITZ!Box.

5 Andere webbrowser gebruiken

Niet alle webbrowsers bieden in dezelfde mate ondersteuning voor de huidige webstandaarden en technologieën (bijvoorbeeld HTML5, JavaScript). Sommige webbrowsers kunnen afzonderlijke webpagina's niet correct weergeven. Dit hangt af van de webstandaarden en technologieën die door een webpagina worden gebruikt en de browser waarvoor de pagina is geoptimaliseerd:

 • Test een andere, recente webbrowser, bijvoorbeeld Chrome of Firefox.

6 Beveiligingssoftware configureren

Bepaalde beveiligingssoftware, zoals virusscanners, filters voor ouderlijk toezicht en ad blockers, verhinderen dat webpagina's worden weergegeven om de inhoud hiervan of de gebruikte technologieën (bijvoorbeeld Flash, Javascript) te blokkeren.

 • Configureer een uitzondering voor de website in al je beveiligingssoftware.

  Opmerking:Als je vragen hebt over de configuratie van je beveiligingssoftware, neem je contact op met de fabrikant.

7 Contact opnemen met de provider

 • Neem contact op met je internetprovider voor een oplossing.